Ktl-icon-tai-lieu

sách Kinh doanh

Được đăng lên bởi Dzinh Tuong
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
NGUYÊN LÝ 80/20 – BÍ QUYẾT LÀM ÍT ĐƯỢC NHIỀU .............................................................................3
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................................................................................4
1 Dẫn nhập về Nguyên lý 80/20.....................................................................................................................5
2 Tư duy theo nguyên lý 80/20 như thế nào?....................................................................................... 16
PHẦN 2: THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH KHÔNG NHẤT THIẾT LÀ MỘT ĐIỀU HUYỀN
BÍ ........................................................................................................................................................................................... 25
3 Ngấm ngầm một làn sóng ........................................................................................................................... 25
4 Tại sao chiến lược của bạn sai lầm? ....................................................................................................... 34
5 Đơn giản là tốt đẹp ........................................................................................................................................ 44
6 Câu đúng đối tượng khách hàng .............................................................................................................. 55
7 Mười ứng dụng hàng đầu trong kinh doanh của nguyên lý 80/20 .......................................... 65
8 Qúy hồ tinh! “Số ít quan yếu” đem lại thành công cho bạn .......................................................... 73
PHẦN 3: LÀM ÍT, THU VÀ “THỤ” NHIỀU HƠN ........................................................................................... 79
9 Tự do ................................................................................................................................................................... 79
10 Cách mạng thời gian................................................................................................................................... 86
11 Bao giờ bạn cũng có thể đạt được những gì mình muốn ........................................................... 98
12 Với một ít hỗ trợ từ bằng hữu ............................................................................................................. 105
13 Thông minh và lười nhác .................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách Kinh doanh - Người đăng: Dzinh Tuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
sách Kinh doanh 9 10 446