Ktl-icon-tai-lieu

Sản phẩm tự học và thảo luận nhóm học phần kinh tế tiền tệ quốc tế

Được đăng lên bởi satohfumika-leo96
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SẢN PHẨM TỰ HỌC VÀ THẢO LUẬN NHÓM
HỌC PHẦN KINH TẾ TIỀN TỆ QUỐC TẾ
NHÓM 2- LỚP K501
Thành viên :

CHỦ ĐỀ 2: KIỂM CHỨNG HIỆU ỨNG J
1. Số liệu về Tỷ giá hối đoái (USD/VND) và Cán cân vãng lai của Việt Nam qua các

năm (1986-2014)
Bảng số liệu Tỷ giá hối đoái (USD/VND) và Cán cân vãng lai của Việt Nam
từ năm 1968 đến năm 2014
Năm

Tỷ giá hối đoái
(USD/VND)

Cán cân vãng lai
(tỷ USD)

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

23
78
607
4,464
6,483
10,037
11,202
10,641
10,966
11,038
11,033
11,683
13,268
13,943
14,168
14,725
15,280
15,510
15,746
15,859
15,994
16,105
16,302
17,065
18,613
20,510
20,828
20,933
21,148

-1.480
-1.388
-0.769
-0.584
-0.259
-0.133
-0.008
-1.395
-1.872
-0.254
-2.020
-1.528
-1.074
1.177
1.106
0.682
-0.604
-1.931
-1.591
-0.560
-0.164
-6.992
-8.430
-4.317
-3.985
-4.179
-3.888
-3.764
-4.135

Nguồn : Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB)

Cán cân vãng lai
2
0
-2

Năm

-4
-6
-8
-10

Tỷ USD

Tỷ giá hối đoái (USD/VND)
25000
20000
15000

Năm 10000
5000
0

2. Bình luận về biến động Tỷ giá hối đoái (VND/USD) và tình hình Cán cân vãng lai qua

các giai đoạn

1. Giai đoạn trước 1989: Cố định và đa tỷ giá
Trong giai đoạn này, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế đóng cửa và hướng nội.
Đây là thời kỳ của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Các bạn hàng chủ yếu là các nước
xã hội chủ nghĩa (gọi tắt là XHCN) trong hội đồng tương trợ kinh tế. Hình thức trao đổi
thương mại chủ yếu là hàng đổi hàng giữa các nước theo một tỷ giá đã được thoả thuận
trong hiệp định ký kết song phương hay đa phương.
1.1. Chính sách tỷ giá
Tỷ giá được xác định dựa trên việc so sánh sức mua giữa hai đồng tiền, sau đó
được qui định trong các hiệp định thanh toán được ký kết giữa các nước XHCN. Tỷ giá
của Việt Nam lần đầu tiên được công bố vào ngày 25/11/1955 là tỷ giá giữa đồng Nhân
dân tệ (CNY) và VND là 1CNY=1470VND. Sau đó, khi Việt Nam có quan hệ ngoại
thương với Liên Xô, tỷ giá giữa VND và đồng Rúp (SUR) được tính chéo nhờ tỷ giá giữa
CNY và SUR đã có tư trước. 1 SUR = 0.5 CNY  1 SUR = 735 VND.Tỷ giá hối đoái
trong giai đoạn này được giữ cố định trong một thời gian dài.
Một đặc trưng nữa của tỷ giá trong giai đoạn này là “đa tỷ giá” tức là việc tồn tại
song song nhiều loại tỷ giá. Do nhà nước ấn định một mức tỷ giá cố định trong khi các
giao dịch chủ yếu là hàng đổi hàng nên ...


 !

Sản phẩm tự học và thảo luận nhóm học phần kinh tế tiền tệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản phẩm tự học và thảo luận nhóm học phần kinh tế tiền tệ quốc tế - Người đăng: satohfumika-leo96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sản phẩm tự học và thảo luận nhóm học phần kinh tế tiền tệ quốc tế 9 10 145