Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất sạch hơn

Được đăng lên bởi Bùi Phương Anh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐỀ TÀI

NỘI DUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái niệm sản xuất sạch hơn (SXSH)
Quy trình thực hiện
Nguyên tắc và các phương pháp SXSH
Giải pháp kỹ thuật của SXSH
Lợi ích của SXSH
Khó khăn trong việc áp dụng SXSH

Khái niệm sản xuất sạch hơn (SXSH)
• Theo UNEP, 1994

“SXSH (Cleaner Production) là sự áp
dụng liên tục một chiến lược phòng
ngừa môi trường tổng hợp đối với
các quá trình sản xuất, các sản phẩm
và các dịch vụ nhằm làm giảm các
tác động xấu đến con người và môi
trường”.

Đối với các
quá trình
sản xuất
Đối với các
sản phẩm
Đối với các
dịch vụ

• SXSH bao gồm việc bảo toàn
nguyên liệu, nước và năng lượng,
loại trừ các nguyên liệu độc hại và
làm giảm khối lượng, độc tính của
các chất thải vào nước và khí
quyển.
• Chiến lược SXSH nhằm vào mục
đích làm giảm tất cả các tác động
đến môi trường trong toàn bộ vòng
đời của sản phẩm, từ khâu khai thác
nguyên liệu đến khâu thải bỏ cuối
cùng.

• SXSH là sự lồng ghép các mối
quan tâm về môi trường vào
trong việc thiết kế và cung cấp
các dịch vụ.

Quy
trình
SXSH

Nguyên tắc và các phương pháp SXSH

Nguyên
tắc cảnh
giác

Nguyên
tắc
phòng
chống

Nguyên
tắc tích
hợp

Giải pháp kỹ thuật của SXSH
Các giải pháp sản xuất sạch hơn không chỉ đơn
thuần là thay đổi thiết bị, mà còn là các thay dổi
trong vận hành và quản lý của một doanh nghiệp.
Các giải pháp sản xuất sạch hơn có thể dược
chia thành các nhóm sau:
 Giảm chất thải tại nguồn;
 Tuần hoàn;
 Cải tiến sản phẩm.

Quản lý nội vi
Không đòi hỏi chi phí đầu tư và có thể được
thực hiện ngay sau khi xác định được các giải
pháp

ví dụ: khắc phục các điểm rò rỉ, đóng van
nước hay tắt thiết bị khi không sử dụng để
tránh tổn thất.

Bắt buộc thực thi các hướng dẫn về an toàn
lao động hiện có (VD: thông qua việc giám
sát kỹ lưỡng, hoặc bằng cách tập huấn...).

Kiểm soát quá trình tốt hơn
• Để đảm bảo các điều kiện sản xuất được
tối ưu hoá về mặt tiêu thụ nguyên liệu,
sản xuất và phát sinh chất thải.
Các thông số của quá trình sản xuất
như nhiệt độ, thời gian, áp suất, pH, tốc
độ... cần được giám sát và duy trì càng
gần với điều kiện tối ưu càng tốt

Thay đổi nguyên liệu

là việc thay thế các nguyên
liệu đang sử dụng bằng các
nguyên liệu khác ít độc hại
hơn, dễ tái tạo hơn, thân thiện
với môi trường hơn hoặc thêm
vào các vật liệu phụ gia (như
dầu bôi trơn, chất làm nguội
máy móc, chất tẩy rửa...) để
tăng tuổi thọ cho sản phẩm

là việc mua
nguyên liệu có
chất lượng tốt
hơn để đạt được
hiệu suất sử
dụng cao hơn

Công nghệ sản xuất mới

Ví dụ: Lượng
men bia dư thừa
có th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất sạch hơn - Người đăng: Bùi Phương Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sản xuất sạch hơn 9 10 840