Ktl-icon-tai-lieu

Slide Môi trường của công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải

Được đăng lên bởi Cường Yến
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chàomừngcôvàcácbạnđếnvớibàithuyếttrình

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH THẠCH RAU CÂU
LONG HẢI

Cácthànhviêntrongnhóm:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NguyễnThanhHuyền
CaoThịMiền
HoàngThịMinhDuyên
NguyễnTiếnCường
ĐặngVănHải
HồThịDịu
NguyễnThịÁnh

Mụclục

I. Môi trường bên ngoài

II. Môi trường ngành

III. Môi trường nội bộ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• 1. Quản lý và kiểm soát công ty (Tổng giám đốc và cơ cấu tổ

1.Môi trường văn hóa xã hội (Social)
2.Môi trường công nghệ (Technology)
3.Môi trường tự nhiên (Eviromental)
4.Môitrườngchínhtrị(Policial)
5.Môi trườngkinhtế(Economic)
6.Bốicảnhquốctế

1.Tính cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ
2.Mối đe dọa từ những sản phẩm, dịch vụ thay thế
3.Quyềnlựccủanhàcungcấp

chức công ty)

• 2.Sảnxuất
2.1.Đầuvàosảnxuất:

4.Quyềnlựccủakháchhàng

2.2.Quá trình sản xuất- Chất lượng sản phẩm

5.Mối đe dọa của các đối thủ mới

2.3.Marketing- Tiêu thụ sản phẩm
2.4.Nghiên cứu phát triển. Hướng đi mới của công ty trong
tương lai

Giớithiệukháiquát

•
•

CôngtiLongHảiđượcthànhlậpngày29/9/2000tạithànhphốHảiDương
SảnphẩmcủaLongHảicóđadạngnhiềuchủngloại,vídụnhư:nướcraucâuLongHải,thạchraucâuNg
on,thạchsữachuaNattri,…vàluônđảmbảođượcvệsinhantoànthựcphẩm.

I.Môitrườngbênngoài
1.Môitrườngvănhóaxãhội
•
•

Dânsố:ViệtNamcóhơn90triệudân,đâylàmộtthịtrườngtiềmnăngvàcótốcđộtăngdânsốtươngđốicao,làđiềukiện
tốtđểcôngticóthểmởrộngthêmquymô
VănhóacủangườiÁđôngđólàtônvinhhìnhảnhquốcgia,
dođóLongHảilàmộtthươnghiệuViệtcầntậndụnglợithếnày.

I.Môitrườngbênngoài
2.Môitrườngcôngnghệ
•

thịtrườngkhoahọccôngnghệngàycàngkhởisắc,nhiềucôngnghệmớirađời,tạoranhữngsảnp
hẩmmớicóchấtlượngtốt.

•

côngnghệhiệnnaycòngópphầntạotiềnđềchocáchoạtđộngnhưMarketing,phânphốisảnphẩ
mđếntayngườitiêudùng, …

•

tháchthứcđặtrachodoanhnghiệphiệnnayđólàvừađápứngđượcsựthayđổiliêntụccủakhoah
ọccôngnghệ,vừagiúpchodoanhnghiệpđảmbảođượcmứcchiphíphùhợp

I.Môitrườngbênngoài
3.Môitrườngtựnhiên
Biển
Biển Việt
Việt Nam,
Nam, trong
trong 800
800 loài
loài rong
rong   thuộc
thuộc các
các bộ
bộ rong
rong đã
đã công
công bố
bố trên
trên thế
thế giới,
giới, có
có nhiều
nhiều giống
giống rong
rong Đỏ
Đỏ cho
cho
hàm
hàm lượng
lượng Carrageenan
Carrageenan cao
cao

Raucâumọcrấttốtởcácđầmnuôithủysản,rấtphùhợpvớikhíhậuViệtNamnênchonăngsuấtcao,chấtlượngtốt
Raucâumọcrấttốtởcácđầmnuôithủysản,rấtphùhợpvớikhíhậuViệtNamnênchonăngsuấtcao,chấtlượngtốt

Vớilượngsônghồdàyđặc,chúngtatậndụngrấttốtđểtrồngraucâu,vừađemlạihiệuquảkinhtếvừagópphầngiúptạomôi
Vớilượngsônghồdàyđặc,chúngtatậndụngrấttốtđểtrồngraucâu,vừa...
Chàomừngcôvàcácbạnđếnvớibàithuyếrình



Slide Môi trường của công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Môi trường của công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải - Người đăng: Cường Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Slide Môi trường của công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải 9 10 436