Ktl-icon-tai-lieu

slide TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG FTU

Được đăng lên bởi congchuacongranh
Số trang: 278 trang   |   Lượt xem: 4046 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Thời lượng: 45t = 30t Lý thuyết + 15t Thực hành

CHƯƠNG 1: Thông tin và tin học
CHƯƠNG 2: Mạng và truyền thông
CHƯƠNG 3: Hệ điều hành Windows
CHƯƠNG 4: Microsoft Word
CHƯƠNG 5: Microsoft Excel

TT-TH & Mạng và TT & HĐH Windows

Ths. Trần Phương Chi
Email: phuongchi@ftu.edu.vn

Slide 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ths. Tô Thị Hải Yến, Trần Trọng Huy, Tin học
đại cương, Hà Nội 2011.
2. Ths. Trần Phương Chi, Bài tập Tin học Đại
cương, Hà Nội 2012.

TT-TH & Mạng và TT & HĐH Windows

Ths. Trần Phương Chi
Email: phuongchi@ftu.edu.vn

Slide 2

QUI ĐỊNH
- Không đi muộn, 1 buổi vắng hoặc không làm bài tập: -1 điểm chuyên cần
- Đủ điều kiện dự thi: Điểm chuyên cần >= 7.5 (học chuyên cần từ 75% trở lên) và
điểm giữa kỳ >=4
- Các đầu điểm tính thang điểm 10.
- Thi giữa kỳ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút=30 câu hỏi, toàn bộ nội dung
môn học (chương 1-3: 10 câu, chương 4: 10 câu, chương 5: 10 câu).
- Thi cuối kỳ: Thi trên máy, thời gian thi 75 phút, nội dung thi: Windows, Word,
Excel (chương 3-5).
- Điểm hết môn=Điểm C. Cần *10% + Điểm giữa kỳ*30% + Điểm cuối kỳ*60%
- Điểm tín chỉ
 = A nếu Điểm hết môn >= 8.5
 = B nếu 8.5> Điểm hết môn >= 7.0
 = C nếu 7.0> Điểm hết môn >= 5.5
 = D nếu 5.5> Điểm hết môn >= 4.0 (được học cải thiện điểm)
 = F nếu Điểm hết môn < 4.0 (phải học lại)
TT-TH & Mạng và TT & HĐH Windows

Ths. Trần Phương Chi
Email: phuongchi@ftu.edu.vn

Slide 3

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
1.1. MÁY VI TÍNH

Khái niệm Tin học: Là khoa học nghiên cứu
về thông tin và xử lý thông tin tự động mà
công cụ là máy tính điện tử.

Đơn vị đo thông tin:






Bit
1 byte = 8 bit
1KB = 210 byte = 1024 byte
1MB = 210 KB = 1024 KB
1GB = 210 MB = 1024 MB,...
MB

TT-TH & Mạng và TT & HĐH Windows

Ths. Trần Phương Chi
Email: phuongchi@ftu.edu.vn

Slide 4

1.1. MÁY VI TÍNH

SƠ ĐỒ CẤU TẠO CỦA MÁY VI TÍNH
CPU
Bàn phím

T.Tin

T.Tin
T.Tin
Màn hình

Máy in

Ngoài ra:

TT-TH & Mạng và TT & HĐH Windows

Ths. Trần Phương Chi
Email: phuongchi@ftu.edu.vn

Slide 5

1.1. MÁY VI TÍNH

1.1.1. Bàn phím (Key board)


Chức năng: Đưa thông tin từ ngoài vào
máy



Các phím chức năng: ESC, F1, F2, …,F12



Bảng phím chữ: soạn thảo văn bản chữ và
số.



Các phím điều khiển con trỏ: Insert,,…



Bảng phím số: Nhập dữ liệu số; chỉ làm
việc khi đèn Num Lock sáng.

TT-TH & Mạng và TT & HĐH Windows

Ths. Trần Phương Chi
Email: phuongchi@ftu.edu.vn

Slide 6

1.1. MÁY VI TÍNH

1.1.2. CPU (Central Proccessing Unit: Bộ xử lý
trung tâm).


Chức năng: Lưu trữ và xử lý...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG FTU - Người đăng: congchuacongranh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
278 Vietnamese
slide TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG FTU 9 10 89