Ktl-icon-tai-lieu

Slide trình bày môn Hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Á Châu

Được đăng lên bởi an-tran-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 6386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Lớp : C10-kd04

Danh sách nhóm


Trần Thị An ( nhóm trưởng- vẽ access)



Phạm Thị Thanh (vẽ visio)

MSSV: CD71000501
MSSV:CD71000539



Quách Phụng( tìm thông tin và đóng góp
ý kiến)

MSSV: CD71000479



Từ Anh Thương (thuyết trình)

MSSV: CD71000546



Trịnh Thị Anh Thư (làm power point)

MSSV:CD71000545
MSSV:CD710005



Trương Bửu Nhiên ( làm power point)

 La Chí Quyên ( tìm thông tin và đóng góp

ý kiến)

MSSV:CD71000532

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG Á
CHÂU
Tên gọi                          :  Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu
Tên giao dịch quốc tế    : Asia Commercial Bank
Tên viết tắt                    :  ACB
Trụ sở chính                  : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3,Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại                      :  (848) 3929 0999
Fax                                 : (848) 3839 9885
Địa chỉ trên MaroStores: http://acb.marofin.com
Website                          : www.acb.com.vn
Email                              : acb@acb.com.vn
Telex                               : 813158 ACB VT - SWIFT
Code                               : ASCBVNVX                         
Slogan                            : Ngân hàng của mọi nhà. 

MÁY ATM
Hình ảnh máy
Click to edit Master text styles
Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

•

ATM LÀ GÌ?

ATM (Automated Teller Machine) được hiểu là máy giao dịch tự động, chứ
không chỉ đơn thuần là máy rút tiền tự động (Teller trong tiếng Mỹ có
nghĩa là thủ quỹ.) Ngoài giao dịch rút tiền mặt, máy còn có chức năng nhận
tiền gửi, thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển khoản, kiểm tra số dư tài
khoản v.v… mà không cần có sự tham gia của nhân viên ngân hàng.
 Chức năng của máy ATM
1.

Rút tiền.

2.

-Nạp tiền.

3.

-Chuyển khoản.

4.

-Số dư (số tài khoản còn trong thẻ).

5.

-Đổi mã pin (đổi mật khẩu).

6.

-Thanh toán hóa đơn.

Sơ đồ chức năng

SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH

Click to edit Master text styles
Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

SƠ ĐỒ MỨC 0
Click to edit Master text styles
Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

SƠ ĐỒ MỨC 1: LẬP THẺ
Click to edit Master text styles
Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN GIAO DỊCH
Click to edit Master text styles
Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

SƠ ĐỒ : BÁO CÁO THỐNG KÊ
Click to edit Master text styles
Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

SƠ ĐỒ MỨC 2: CHỨC NĂNG ĐỔI
MÃ PIN
Click to edit Mast...
MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Danh sách nhóm L p : C10-kd04




 !"#$
%&'
()*' 

+"$,$

)-./0+"$,$

123*0 !"#$
%&'
MSSV: CD71000501
MSSV:CD71000539
MSSV: CD71000479
MSSV: CD71000546
MSSV:CD71000545
MSSV:CD710005
MSSV:CD71000532
Slide trình bày môn Hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Á Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide trình bày môn Hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Á Châu - Người đăng: an-tran-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Slide trình bày môn Hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Á Châu 9 10 979