Ktl-icon-tai-lieu

Slide Vấn đề an toàn trong lao động

Được đăng lên bởi Đỗ Việt Anh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 17 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Khi đánh giá hiệu quả lao động, người ta không chỉ
đánh giá về mặt số lượng của lao động, mà còn xem
xét tới các tiêu chí về mặt chất lượng. Lao động có
hiệu quả là lao động có năng suất, có chất lượng tốt
và không có sự cố, tai nạn xảy ra trong quá trình lao
động.

Sự
Sự Trục
Trục Trặc
Trặc

Tai nạn

Sự cố

m
à
l
g
n
ợ
ư
t
n
ệ
i
h
à
l
c
ặ
r
g
t
n
c
ô
ụ
h
r
k
t
g
ự
n
S
ộ
đ
t
ạ
o
h
g
n
h
ố
n
h
í
t
t
ệ
o
h
à
v
o
c
ch
ộ
u
h
t
y
ù
t
,
g
n
à
ờ
m
ư
h
g
t
n
h
ọ
r
n
t
ì
b
m
ê
i
h
g
n
ộ
đ
c
i
ứ
a
t
m
,
y
a
h
chất
ố
c
ự
s
à
l
i
ọ
g
ể
h
t
ó
ta c
nạn.

Tai nạn là đầu ra không mong muốn
của hệ thống, là một chỉ số hoặc dấu
hiệu của sự trục trặc trong hệ thống

Sự cố là một chỉ số khác của sự trục trặc và khác với tai
nạn ở chỗ, có thể quy định một hoạt động đền bù (bổ
sung) và có thể khắc phục được, nhưng nếu không có
hoạt động đền bù, hoặc hoạt động này không hợp lý thì
có thể gây ra một sự cố khác hay thậm chí là tai nạn

YẾU
YẾU TỐ
TỐ GIỚI
GIỚI TÍNH
TÍNH
THÂM
THÂM NIÊN
NIÊN LAO
LAO ĐỘNG
ĐỘNG
TUỔI
TUỔI ĐỜI
ĐỜI
XU
XU HƯỚNG
HƯỚNG NGHỀ
NGHỀ NGHIỆP
NGHIỆP
NĂNG
NĂNG LỰC
LỰC CHUYÊN
CHUYÊN MÔN
MÔN
CÁC
CÁC YẾU
YẾU TỐ
TỐ KHÁC
KHÁC

Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn lao động.
Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Thông tin về an toàn lao động đầy đủ về tình hình tai nạn lao
động.
Xây dựng các quy tắc về an toàn lao động.
Tổ chức lao động khoa học: sắp xếp, bố trí chỗ làm việc, hệ
thống ánh sáng, phân công công việc phù hợp với người lao
động.

VD1: Anh Quân là người giám sát công trình xây dựng. Bình
thường anh rất có trách nhiệm với công việc vì nó đòi hỏi tinh
thần tập trung cao, sự quan sát tốt và nhạy bén với mọi tình huống
có thể phát sinh. Sáng thứ hai anh đến công trình muộn với trạng
thái mệt mỏi. Do buổi tối hôm trước anh gặp chuyện buồn trong
gia đình và chưa được xử lý. Tâm trạng tồi tệ khiến anh lơ là trong
công việc đòi hỏi khả năng tập trung cao. Sự cố xảy ra khi anh ra
ám hiệu sai cho chiếc máy xúc đá làm một khối lượng lớn đá vụn
đổ sai vị trí vào vài công nhân, kể cả anh đang đứng dưới. Mọi
người đều bị thương và phải có xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.
Công việc bị gián đoạn và ảnh hưởng tới sự an toàn của bản thân
anh cũng như những công nhân khác
Tai nạn lao động trên là do tâm lý của anh Quân đang trong trạng
thái tạm thời buồn rầu, bực tức vì chuyện bất trắc xảy ra trong gia
đình, làm giảm sự tập trung chú ý, lơ đãng, xử lý chậm tình huống
d...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Vấn đề an toàn trong lao động - Người đăng: Đỗ Việt Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Slide Vấn đề an toàn trong lao động 9 10 670