Ktl-icon-tai-lieu

Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương II

Được đăng lên bởi Ngọc Lan Đỗ
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng
đường biển

Tài liệu tham khảo
Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vân

đơn đường biển (International Convention for the
unification of certain rules relating to Bills of lading)Công ước Brussel 1924/ Quy tắc Hague
Nghị định thư sửa đổi Công ước quốc tế để thống nhất
một số quy tắc về vận đơn đường biển- Quy tắc Hague
Visby 1968
Nghị định thư SDR 1979
Công ước của Liên hiệp quốc về chuyên chở hàng hóa
bằng đường biển (United Nation Convention on the
carriage of goods by sea)- Công ước/ Quy tắc Hamburg
1978
Bộ luật hàng hải Việt nam (14/06/2005)
Hợp đồng mẫu GENCON

I. Đặc điểm của vận tải đường biển
1. Ưu điểm

Các tuyến đường vận tải hầu hết là các tuyến

đường giao thông tự nhiên
Năng lực vận chuyển rất lớn
Giá thành thấp
Thích hợp với việc vận chuyển hầu hết các loại
hàng hóa trong buôn bán quốc tế
2. Nhược điểm
Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và điều kiện
hàng hải
Tốc độ vận chuyển chậm
3. Tác dụng của vận tải đường biển: SGK

II. Cơ sở vật chất kỹ thuật
1. Tuyến đường biển: là những tuyến đường hình thành
giữa hai hay nhiều cảng với nhau.
Phân loại
- Căn cứ vào phạm vi hoạt động:
+ Nội địa
+ Quốc tế
Căn cứ vào công dụng:
+ Định tuyến
+ Không định tuyến
Ngoài ra còn có kênh đào Suez và kênh đào Panama

2. Cảng biển
2.1. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ
Khái niệm: Cảng biển là nơi ra vào, neo đậu của tàu biển, là nơi

phục vụ tàu bè và hàng hóa, là đầu mối giao thông quan trọng
của các quốc gia có biển

Luật hàng hải Việt Nam 2005, Điều 59:
“Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước
cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho
tàu biển ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hoá, đón trả hành
khách và thực hiện các dịch vụ khác”
Chức năng
 Phục vụ tàu biển:
 Phục vụ hàng hóa

Nhiệm vụ của cảng biển Việt nam
 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển trong






phạm vi trách nhiệm
Phối hợp hoạt động của các tổ chức, cơ quan thực hiện
chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp
luật về đảm bảo an toàn cảng và luồng ra vào cảng
Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt
động tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố môi trường
Cấp giấy phép cho tàu ra, vào cảng và thực hiện các yêu
cầu về bắt giữ, tạm giữ hàng hải
Yêu cầu các cá nhân, cơ quan hữu quan cung cấp các
thông tin, tài liệu để thực hiện chức năng quản lý nhà nước
của cảng

2. Cảng biển
2.2. Trang thiết bị v...
Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng
đường biển
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương II - Người đăng: Ngọc Lan Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương II 9 10 350