Ktl-icon-tai-lieu

Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương III

Được đăng lên bởi Ngọc Lan Đỗ
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III:
Chuyên chở hàng hóa
XNK bằng Container

I. Khái quát về chuyên chở Container
1. Bản chất của chuyên chở Container
 T = t 1 + t2 + t 3
Trong đó:
- T: tổng thời gian hoạt động của tàu
- t1: thời gian xếp hàng
- t2: thời gian tàu thực sự chạy trên đường
- t3: thời gian dỡ hàng
=>t1+ t3 (thời gian tàu đậu đỗ tại các điểm vận tải để làm hàng) thường chiếm tỷ trọng
đáng kể so với t2
=> Để giảm T:
+) giảm t2
+) giảm t1 + t3 => cơ giới hóa khâu xếp dỡ => quá trình “đơn vị hóa hàng hóa”
 “Đơn vị hóa hàng hóa” (Unitization) phải đảm bảo:
– Đơn vị hàng hóa được tạo ra bằng cách gộp nhiều kiện hàng nhỏ, lẻ với
nhau, phải được giữ nguyên hình dạng, kích thước và trọng lượng trong
suốt quá trình bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
– Phải có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa toàn bộ quá
trình xếp dỡ, sử dụng hợp lý kho hàng và công cụ vận tải
– Phải thỏa mãn các yêu cầu đặt ra của sản xuất và lưu thông hàng hóa
 Các loại hình đơn vị hàng hóa:
– Dùng bao bì thông thường để đóng gói hàng hóa
– Khay hàng (pallet)
– Container
=> Bản chất của “Container hóa ” là việc xếp dỡ, bảo quản hàng hóa trong suốt
quá trình vận tải bằng một dụng cụ vận tải đặc biệt, có kích thước tiêu chuẩn
hóa, dùng được nhiều lần và có sức chứa lớn

2. Contaner
2.1. Định nghĩa
 Định nghĩa chung: Container là một công cụ chứa hàng
hình hộp chữ nhật, bằng gỗ hoặc bằng kim loại, có kích
thước tiêu chuẩn hóa, dùng được nhiều lần và có sức
chứa lớn.
 Định nghĩa của ISO: Container là một dụng cụ vận tải:
– Có hình dáng cố định, bền chắc để sử dụng được nhiều lần
– Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc chuyên chở hàng
hóa bằng một hay nhiều phương tiện vận tải, hàng hóa
không phải xếp dỡ ở các cảng dọc đường
– Có thiết bị riêng để thuận tiện cho việc sắp xếp và thay đổi
từ công cụ vận tải này sang công cụ vận tải khác.
– Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc xếp hàng vào, dỡ
hàng ra, bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong container
– Có dung tích bên trong không ít hơn 1m3
 Container không phải là bao bì của hàng hóa
 Container là một công cụ chứa hàng độc lập với công cụ
vận tải

2.2. Tiêu chuẩn hóa Container
 Nội dung tiêu chuẩn hóa:
–
–
–
–
–

Về kích thước
Về trọng lượng
Về cửa
Về kết cấu góc
Về khóa cửa

 Tiêu chuẩn hóa về kích thước
– Serie 1: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
• Chiều cao = chiều rộng = 2435mm
• Chiều dài: 1a: 12190mm, 1b: 9125mm, 1c: 6055mm, 1d:
2990mm, 1e: 1965mm, 1f: 1460mm

– Serie 2: 2a, 2b, 2c:
• Chiêu cao = 2100mm, chiều rộng = 2300mm
• Chiều dà...
Chương III:
Chuyên chở hàng hóa
XNK bằng Container
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương III - Người đăng: Ngọc Lan Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Slides Vận tải & Bảo hiểm trong ngoại thương FTU Chương III 9 10 955