Ktl-icon-tai-lieu

Slie Kiểm Toán Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenthihue_nb
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Kiểm toán chu trình
mua hàng và thanh toán.
Danh sách nhóm:









1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Đỗ Thị Lệ Thu
Đặng Tú Uyên
Nguyễn Thanh Thảo
Hoàng Thị Lý
Trần Thị Mai Phương
Lê Thị Thơm
Nguyễn Thị Năm
Nguyễn Thị Thảo









9. Nguyễn Thị Thảo Trang
10. Nguyễn Thị Huế
11. Lê Thị Hằng
12. Nguyễn Thị Diệu Linh
13. Phạm Thị Hồng Thúy
14. Nguyễn Thị Phượng
15. Phí Thị Duyên

1

1. Nội dung & đặc điểm của chu trình
mua hàng và thanh toán


Đối với các đơn vị sản xuất:



Đối với DN thương mại:

2

1. Nội dung & đặc điểm của chu trình
mua hàng và thanh toán




Quá trình mua vào của hàng hóa dịch vụ bao gồm:
nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, vật tư, điện
nước, sửa chữa bảo trì...
Quá trình mua hàng và thanh toán thường được
bắt đầu bằng sự khởi xướng của 1 đơn đặt hàng và
kết thúc bằng việc thanh toán cho nhà cung cấp về
hàng hóa hay Dv nhận được.

3

1. Nội dung & đặc điểm của chu trình
mua hàng và thanh toán




Chu trình mua hàng và thanh toán là 1 chu trình
rất quan trọng đối với hoạt động SXKD của DN.
Không những thế chu trình này còn liên quan đến
nhiều tài khoản, cần nhiều thời gian kiểm toán
nhất trong 1 cuộc kiểm toán. Chính vì vậy kiểm
toán chu trình mua hàng và thanh toán là 1 bộ
phận cơ bản trong KT BCTC
Các TK có liên quan đến chu trình: TK 151, 152,
153, 156, 211, 212, 213, 111, 112, 331, 133, 621,
627, 642, 641...
4

2. Các khả năng sai phạm của
chu trình










Trình bày sai lệch để được kết quả kinh doanh theo ý
muốn chủ quan của doanh nghiệp.
Đặt những mặt hàng không cần thiết hay số lượng
lớn hơn so với nhu cầu.
Gian lận trong các nghiệp vụ mua hàng (khai khống
giá cả cao hơn thực tế hoặc chất lượng thấp hơn so
với yêu cầu).
Có sự gian lận,thông đồng giữa nhân viên mua hàng
và người bán hàng.
Sai sót trong việc tính toán hay phân bổ chi phí mua
hàng.
5

2. Các khả năng sai phạm của
chu trình








Các khoản chiết khấu mua hàng hay chiết khấu thanh
toán có thể không ghi nhận làm giảm doanh thu bỏ sót
nghiệp vụ mua hàng hay trả lại hàng.
Đối với các khoản phải trả người bán, DN có thể khai tăng
hoặc khai giảm để điều chỉnh cán cân tài chính của doanh
nghiệp, các khoản thanh toán tiền mặt không hợp
lý,không đúng người bán hoặc người bán không có thật,
hoặc nhiều hơn số tiền đã được ký duyệt.

Bỏ sót những khoản nợ phải trả chẳng hạn như với
các khoản mua nguyên vật liệu đột xuất.
Sai phạm liên quan đến vấn đề kiểm kê hàng tồn
kho.

6

3. Kiểm soát nội bộ đối với
chu trình


3.1. Mục đích






...
Đề tài: Kiểm toán chu trình
mua hàng và thanh toán.
Danh sách nhóm:
1. Đỗ Thị Lệ Thu
2. Đặng Tú Uyên
3. Nguyễn Thanh Thảo
4. Hoàng Thị Lý
5. Trần Thị Mai Phương
6. Lê Thị Thơm
7. Nguyễn Thị Năm
8. Nguyễn Thị Thảo
9. Nguyễn Thị Thảo Trang
10. Nguyễn Thị Huế
11. Lê Thị Hằng
12. Nguyễn Thị Diệu Linh
13. Phạm Thị Hồng Thúy
14. Nguyễn Thị Phượng
15. Phí Thị Duyên
1
Slie Kiểm Toán Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slie Kiểm Toán Doanh Nghiệp - Người đăng: nguyenthihue_nb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Slie Kiểm Toán Doanh Nghiệp 9 10 715