Ktl-icon-tai-lieu

Sổ ghi nhận và sử lý thông tin

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã tài liệu: HC-19-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN

SỔ GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Ngày giờ

Người chuyển
giao

Cơ quan/đơn
vị

SDT

Nội dung
thông tin

Người liên
quan

Thời gian

Theo dõi giải quyết

...
QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
Mã tài liệu: HC-19-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
SỔ GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
Ngày giờ Người chuyển
giao
Cơ quan/đơn
vị
SDT Nội dung
thông tin
Người liên
quan
Thời gian Theo dõi giải quyết
Sổ ghi nhận và sử lý thông tin - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ ghi nhận và sử lý thông tin 9 10 755