Ktl-icon-tai-lieu

Sở hữu trí tuệ Hành vi vi phạm và chế tài

Được đăng lên bởi Linh Phạm
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1682 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC

Page | 1

Tên thành viên

Phân công

Đánh giá

Phạm Thị Trang
Võ Thanh Thủy
Phạm Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thu Hà
Lê Thị Thanh
Trần Lê Anh Minh
Đào Duy Hoàng Tùng

LỜI MỞ ĐẦU
Do đặc tính vô hình của quyền sở hữu trí tuệ cho nên các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
không thể thực hiện trên thực tế quyền chiếm hữu đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Page | 2

Đó chính là lý do cơ bản dẫn đến tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phổ biến và ngày
càng gia tăng như hiện nay. Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra đối với hầu hết
các đối tượng được bảo hộ từ quyền tác giả, quyền liên quan đến các đối tượng sở hữu công
nghiệp và giống cây trồng. Nạn sao chép tác phẩm, vi phạm về nhãn hiệu đã gây thiệt hại
không nhỏ đối với các nhà đầu tư. Hầu hết các bản ghi âm, ghi hình, chương trình máy tính có
giá trị bị sao chép lậu, nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng bị làm giả, làm nhái. Một số vụ việc đã
được các tổ chức quốc tế, các quốc gia, doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu các cơ quan nhà
nước Việt Nam xem xét, xử lý. Chính bởi vậy, nhận thức đúng vai trò và nâng cao hiệu quả áp
dụng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là giải pháp tối ưu để đảm bảo được quyền và
lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhà sản
xuất, người tiêu dùng cũng như lợi ích chung của quốc gia.
Ngày 19 tháng 11 năm 2005, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua Luật Sở hữu trí tuệ, Luật này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07
năm 2006. Đây là một bước tiến dài, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm thực thi
quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh
tế quốc tế. Với việc xây dựng và thông qua một đạo luật thống nhất về sở hữu trí tuệ đáp ứng
được tiêu chí của các Hiệp định quốc tế về Sở hữu trí tuệ trên thế giới mà Việt Nam là thành
viên, hệ thống pháp lý để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã tiến gần hơn với chuẩn
mực pháp lý quốc tế.

A. CÁC DẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Cơ sở xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Sự phát triển của hoạt động thương mại và tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ kéo
theo tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng càng ngày càng gia tăng về số lượng và
nghiêm trọng về tính chất. Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol coi xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ là “tội phạm nghiêm trọng”. Phạm vi các hành vi phạm tội rất rộng, chủ yếu là các hành vi
liên quan đến hàng giả và hàng nhá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sở hữu trí tuệ Hành vi vi phạm và chế tài - Người đăng: Linh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Sở hữu trí tuệ Hành vi vi phạm và chế tài 9 10 167