Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay chất lượng

Được đăng lên bởi letrang-pht
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU:
GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HIỆP THÀNH
1. Giới thiệu chung về Công ty CP Phước Hiệp Thành
Tên Công ty: Công ty CP Phước Hiệp Thành
Tên Tiếng anh: PHT Joint Stock Company.
Tên viết tắt: PHT., JSC
Trụ sở chính
Địa chỉ: Thôn Bàu Đưng, Phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên
Huế. Việt Nam
Điện thoại: 0543.558 678
Fax: 0543 750 566
Web: pht.com.vn
Căn cứ pháp lý hoạt động
Giấy chứng nhận kinh doanh và đăng ký thuế số 3301194153 đăng ký thay đổi lần 2
ngày 09/7/2012. Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27/05/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Thừa Thiên Huế cấp.
Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành với ngành nghề kinh doanh là sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre
nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện, sản xuất hàng đan lát, hàng mộc mỹ nghệ, gia công cơ khí, xử
lý và trán phủ kim loại, bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên kinh doanh mua bán
đan lát mộc mỹ nghệ.
2. Sơ đồ tổ chức bộ máy
GIÁM ĐỐC

P GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ
TOÁN

BP CƠ KHÍ

PHÒNG HCNS

BPLÒ SƠN

PHÒNG
KẾ HOẠCH

BP ĐAN
SẢN PHẨM

BP HOÀN THIỆN,ĐG
SẢN PHẨM

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty CP Phước Hiệp Thành

SỔ TAY QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG – CÔNG TY CP PHƯỚC HIỆP THÀNH

1

3. Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty

Nguyên vật liệu

Ra chi tiết từng sản
phẩm

nhập vào

PX Cơ Khí
Hàn khung

Sơn tỉnh điện

PX
Đan

Hoàn thiện
SP, đóng gói

(Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty)
CHƯƠNG 1:
PHẠM VI ÁP DỤNG
1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Hệ thống quản lý chất lượng này được mô tả trong Sổ tay quản lý chất lượng này
được xây dựng và áp dụng tại trụ sở Công ty CP Phước Hiệp Thành – Thôn Bàu Đưng,
P Hương Văn, TX Hương Trà, TT Huế và các chi nhánh (Nếu có).
a) Đối tượng áp dụng: Tất cả các công đoạn của Công ty CP Phước Hiệp Thành
gồm:
- Công đoạn nhập nguyên vật liệu đầu vào:
+ Nhôm các loại
+ Dây các loại
+ Vật tư đầu vào khác
- Công đoạn bộ phận cơ khí
+ Kiểm trả phôi
+ Kiểm tra khung hoàn thiện
- Công đoạn sơn tĩnh điện
+ Kiểm tra màu sơn
+ Kiểm tra độ bám của sơn
+ Kiểm tra độ dày của sơn
- Công đoạn đan sản phẩm
+ Kiểm tra kỷ thuật đan
- Công đoạn hoàn thiện sản phẩm
+ Kiểm tra tổng quát sản phẩm
SỔ TAY QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG – CÔNG TY CP PHƯỚC HIỆP THÀNH

2

+ Kiêm tra về đóng gói, bao bì
b) Trách nhiệm áp dụng: Ban giám đốc và đơn vị trực thuộc Công ty
2. TÀI LIỆU THAM KHẢO
ISO 9000: 2005 - Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
ISO 9001: 2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
3. ĐỊNH NGHĨA
Lãnh đạo Công ty là Giám đốc, Phó giám đốc Công ty hoặc Đại d...
CHƯƠNG MỞ ĐẦU:
GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HIỆP THÀNH
1. Giới thiệu chung về Công ty CP Phước Hiệp Thành
Tên Công ty: Công ty CP Phước Hiệp Thành
Tên Tiếng anh: PHT Joint Stock Company.
Tên viết tắt: PHT., JSC
Trụ sở chính
Địa chỉ: Thônu Đưng, Phường Hương Văn, Thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên
Huế. Việt Nam
Điện thoại: 0543.558 678
Fax: 0543 750 566
Web: pht.com.vn
Căn cứ pháp lý hoạt động
Giấy chứng nhận kinh doanh và đăng thuế s 3301194153 đăng thay đổi lần 2
ngày 09/7/2012. Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27/05/2010 do Sở Kế hoạch và Đầutỉnh
Thừa Thiên Huế cấp.
Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành với ngành nghề kinh doanh là sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre
nứa, rơm rạ vật liệu tết bện, sản xuất hàng đan lát, hàng mộc mỹ nghệ, gia công khí, xử
trán phủ kim loại, bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên kinh doanh mua bán
đan lát mộc mỹ nghệ.
2. Sơ đồ tổ chức bộ máy
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty CP Phước Hiệp Thành
SỔ TAY QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG – CÔNG TY CP PHƯỚC HIỆP THÀNH 1
GIÁM ĐỐC
BP HOÀN THIỆN,ĐG
SẢN PHẨM
BPLÒ SƠN BP ĐAN
SẢN PHẨM
P GIÁM ĐỐC
PHÒNG
KẾ HOẠCH
PHÒNG KẾ
TOÁN
BP CƠ KHÍ
PHÒNG HCNS
Sổ tay chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay chất lượng - Người đăng: letrang-pht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sổ tay chất lượng 9 10 222