Ktl-icon-tai-lieu

Sowt Nokia

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Dũng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Yếu tố thuộc nội bộ DN

I.Điểm mạnh (S)
1. Có lợi thế về thương
hiệu
2.Sản phẩm cho mọi
khách hàng

Yếu tố thuộc môi trường 3. Dịch vụ chăm sọc
KD
khách hàng tốt

II.Điểm yếu(W)
1.Sản phẩm chưa đáp ứng
đủ nhu cầu của khách
hàng
2.Chưa có thị trường ở
các nước Mỹ, Nhật Bản…

4.Tự vệ trước các cú sốc
5.Chuỗi cung ứng tốt
I.Cơ Hội (O)
1.Cho ra đời những sản
phẩm công nghệ cao
2.Mở rộng quan hệ hợp
tác với các đối tác

II. Thách thức (T)
1.Doanh thu đang sụt
giảm nghiêm trọng
2.Đối thủ cạnh tranh

-S5O1: phát triển sản
phẩm có nhiều tính năng
-S345O12:tăng thị phần
cho công ty
-S2O1: duy trì sản xuất
những dòng sản phẩm cũ,
đồng thời nghiên cứu và
phát triển dòng sản phẩm
mới
-S1234T1 : tận dụng những
ưu điểm để tăng doanh
thu
-S1235T2: đánh bại đối
thủ cạnh tranh,tạo niềm
cho khác hàng trung thành
của công ty

-W1O12: nghiên cứu tâm
lý khách hàng để đưa ra
dòng sản phẩm đáp ứng
nhu cầu cua khách hàng
-S2O12:mở rộng quan hệ
hợp tác,phát triển sản
phẩm có giá hợp lý,phù
hợp với nhu cầu người
NB và Mỹ để thâm nhập 2
thị trường khó tính này
-:TW thay đổi CLKD để
tăng doanh thu

...
Yếu tố thuộc nội bộ DN
Yếu tố thuộc môi trường
KD
I.Điểm mạnh (S)
1. Có lợi thế về thương
hiệu
2.Sản phẩm cho mọi
khách hàng
3. Dịch vụ chăm sọc
khách hàng tốt
4.Tự vệ trước các cú sốc
5.Chuỗi cung ứng tốt
II.Điểm yếu(W)
1.Sản phẩm chưa đáp ứng
đủ nhu cầu của khách
hàng
2.Chưa có thị trường ở
các nước Mỹ, Nhật Bản…
I.Cơ Hội (O)
1.Cho ra đời những sản
phẩm công nghệ cao
2.Mở rộng quan hệ hợp
tác với các đối tác
-S5O1: phát triển sản
phẩm có nhiều tính năng
-S345O12:tăng thị phần
cho công ty
-S2O1: duy trì sản xuất
những dòng sản phẩm cũ,
đồng thời nghiên cứu và
phát triển dòng sản phẩm
mới
-W1O12: nghiên cứu tâm
lý khách hàng để đưa ra
dòng sản phẩm đáp ứng
nhu cầu cua khách hàng
-S2O12:mở rộng quan hệ
hợp tác,phát triển sản
phẩm có giá hợp lý,phù
hợp với nhu cầu người
NB và Mỹ để thâm nhập 2
thị trường khó tính này
II. Thách thức (T)
1.Doanh thu đang sụt
giảm nghiêm trọng
2.Đối thủ cạnh tranh
-S
1234
T
1
: tận dụng những
ưu điểm để tăng doanh
thu
-S1235T2: đánh bại đối
thủ cạnh tranh,tạo niềm
cho khác hàng trung thành
của công ty
-: T W thay đổi CLKD để
tăng doanh thu
Sowt Nokia - Người đăng: Nguyễn Quang Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sowt Nokia 9 10 625