Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MACRO VBA XÂY DỰNG CÁC TIỆN ÍCH XỬ LÝ VĂN BẢN

Được đăng lên bởi doanyen170593
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MACRO VBA
XÂY DỰNG CÁC TIỆN ÍCH XỬ LÝ VĂN BẢN
USING THE MACRO VBA TO CREATE WORD PROCESSING UTILITIES
PHAN HUY KHÁNH
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Sử dụng công cụ vĩ lệnh (macro) VBA (Visual Basic for Application) trong hệ thống phần mềm
MSOffice, chúng tôi đã xây dựng một bộ sưu tập các trình tiện ích giúp giải quyết nhanh
chóng và hiệu quả nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa
học về xử lý tiếng Việt: sắp xếp văn bản, chuyển đổi dạng thức văn bản, chèn nghĩa tương
đương trong các từ điển đa ngữ, gõ nhanh gõ tắt văn bản tiếng Việt, v.v… Hệ thống được xây
dựng theo hướng mở, một mặt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, một mặt tạo ra môi
trường nghiên cứu khoa học về xử lý ngôn ngữ tại khoa Công nghệ Thông tin & Điện tử Viễn
thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
This paper presents the use of the macro VBA (Visual Basic for Application programming)
within the preeminent features of MSOffice software, in order to create a collection of utility
programs to solving quickly and effectively most of the problems occured in the realization of
our research projects: conversion of any codes systems, conversion of any texts formats,
automatic insertion of the equivalent meanings in the multiligual dictionaries, increasing the
speed of editing for the Vietnamese documents, etc. Orienting toward the open sources
method, our solution allows not only to enhance the training for IT human resources but also
to provide the R&D environment for the language processing at our Faculty of IT.
Từ khoá: Vĩ lệnh macro VBA, trình tiện ích, chuyển đổi mã, chuyển đổi dạng thức văn bản,
xử lý văn bản, từ điển đa ngữ, mã nguồn mở.

1.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngôn ngữ BASIC (viết tắt của Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) là
ngôn ngữ lập trình bậc cao do J. Kemeny và Th. Kurtz đề xuất từ những năm 1960 tại trường
Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ [1][10]. Nhờ tính năng dễ học, dễ lập trình, BASIC nhanh chóng
được cải biên, phát triển và cài đặt thành nhiều phiên bản trên các dòng máy tính khác nhau
như TinyBASIC, MicrosoftBASIC, CBASIC, BASICA, GW-BASIC, TrueBASIC… Từ năm
1988, A. Cooper đưa ra ý tưởng phát triển BASIC thành ngôn ngữ lập trình trực quan (visual
programming language) và người ta gọi A. Cooper là cha đẻ của Visual Basic (viết tắt VB)
[7]. Hiện nay, VB là một trong những ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong môi trường
Windows. VB rất phong phú về câu lệnh và từ khóa. Thư viện...
SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MACRO VBA
XÂY DỰNG CÁC TIỆN ÍCH XỬ LÝ VĂN BẢN
USING THE MACRO VBA TO CREATE WORD PROCESSING UTILITIES
PHAN HUY KHÁNH
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Sử dụng công cụ vĩ lệnh (macro) VBA (Visual Basic for Application) trong hệ thống phần mềm
MSOffice, chúng tôi đã xây dựng một bộ sưu tập các trình tiện ích giúp giải quyết nhanh
chóng hiệu quả nhiều vấn đ đặt ra trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa
học về xử lý tiếng Việt: sắp xếp văn bản, chuyển đổi dạng thức văn bản, chèn nghĩa tương
đương trong các từ điển đa ngữ, gõ nhanh gõ tắt văn bản tiếng Việt, v.v… Hệ thống được xây
dựng theo hướng mở, một mặt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, một mặt tạo ra môi
trường nghiên cứu khoa học về xử ngôn ngữ tại khoa Công nghệ Thông tin & Điện tử Viễn
thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
This paper presents the use of the macro VBA (Visual Basic for Application programming)
within the preeminent features of MSOffice software, in order to create a collection of utility
programs to solving quickly and effectively most of the problems occured in the realization of
our research projects: conversion of any codes systems, conversion of any texts formats,
automatic insertion of the equivalent meanings in the multiligual dictionaries, increasing the
speed of editing for the Vietnamese documents, etc. Orienting toward the open sources
method, our solution allows not only to enhance the training for IT human resources but also
to provide the R&D environment for the language processing at our Faculty of IT.
Từ khoá: lệnh macro VBA, trình tiện ích, chuyển đổi mã, chuyển đổi dạng thức văn bản,
xử lý văn bản, từ điển đa ngữ, mã nguồn mở.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngôn ngữ BASIC (viết tắt của Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code)
ngôn ngữ lập trình bậc cao do J. Kemeny Th. Kurtz đề xuất từ những năm 1960 tại trường
Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ [1][10]. Nhờ tính năng dễ học, dễ lập trình, BASIC nhanh chóng
được cải biên, phát triển cài đặt thành nhiều phiên bản trên c dòng máy tính khác nhau
như TinyBASIC, MicrosoftBASIC, CBASIC, BASICA, GW-BASIC, TrueBASIC… Từ m
1988, A. Cooper đưa ra ý tưởng phát triển BASIC thành ngôn ngữ lập trình trực quan (visual
programming language) và người ta gọi A. Cooper cha đẻ của Visual Basic (viết tắt VB)
[7]. Hiện nay, VB một trong những ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong môi trường
Windows. VB rất phong p về u lệnh từ khóa. Thư viện VB chứa hàng trăm m cho
phép người sử dụng (NSD) phát triển dễ dàng ứng dụng trong các giao diện đồ hoạ GUI
(Graphical User Interface). Khi lập trình VB, NSD thiết kế các giao diện viết lệnh xử
các đối tượng nhìn thấy được trên c giao diện này. VB hai dạng sử dụng khác
VBScript VBA (Visual Basic for Application). VBScript được dùng cho Windows các
ứng dụng trên Internet. VBA được s dụng trong MSOffice (Word, Excel, Access, Project,
v.v…) [8][9] để tạo ra các lệnh tự động hóa. thể nói phương pháp lập trình lệnh đã
nâng cao hiệu quả sử dụng của các trình MSOffice.
SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MACRO VBA XÂY DỰNG CÁC TIỆN ÍCH XỬ LÝ VĂN BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MACRO VBA XÂY DỰNG CÁC TIỆN ÍCH XỬ LÝ VĂN BẢN - Người đăng: doanyen170593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MACRO VBA XÂY DỰNG CÁC TIỆN ÍCH XỬ LÝ VĂN BẢN 9 10 633