Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng hai lực lượng thị trường là cung và cầu để giải thích sự hình thành mức giá và sản lượng trao đổi

Được đăng lên bởi Thiên Trang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KINH TẾ VI MÔ

NHÓM 5-LớpKT18.22

HàNội,ngày6tháng9năm2014

NguyễnThịThiênTrang
TốngThịThảo
NguyễnThịTrang
NguyễnThuHuyền
LêThịYến

Chủđề3:
Sửdụnghailựclượngthịtrườnglàcungvàcầuđểgiảithíchsựhìnhthànhmứcgiávàsảnlượng
traođổi.
Khicósựthayđổitrongcácyếutốảnhhưởngđếncungthìgiávàsảnlượngcânbằngsẽthayđổin
hưthếnào?
Mỗiyếutốchomộtvídụminhhọa.

Cáclựclượngcungcầuthịtrường

I.Cung,cầuvớisựhìnhthànhmứcgiávàsảnlượngtraođổi
II.Sựthayđổicủagiávàsảnlượngcânbằngkhicácyếutốtrongcungthayđổ
i

I.Cung,cầuvớisựhìnhthànhmứcgiávàsảnlượngtraođổi
1.Kháiniệmcung,cầuvàthịtrường
Cung

2.Sựhìnhthànhmứcgiávàsảnlượngtraođổi
a)Sựhìnhthànhmứcgiá
Trênthịtrường,giácảdongườimuavàngườibánthỏathuậnvớinhauhìnhthànhnêngiácảthịtrường.

Giá

Tạimứcgiácânbằng,lượnghànghóamàngười
muasẵnsàngvàcókhảnăngmuađúngbằnglượn

Trạngtháicânbằng

ghànghóamàngườibánsẵnsàngvàcókhảnăngb

Cung

án.

2
Cầu

7

Lượng

Giá

Tạimứcgiá2.5,hànghóađượccungứngvượtquálượngcầu

Dưcung

.Thịtrườngcósựthặngdưvềhànghóa.Ngườibánphảiphản

Thặngdư
Cung

ứngbằngcáchgiảmgiábánchotớikhithịtrườngđạttrạngth
áicânbằng.

2.5
2

Cầu

Giá

7

10

Lượng

Tạimứcgiá1.5,lượngcầuvượtquálượngcung.Thịtrườ
ngcósựthiếuhụthànghóa.Khigiácảtăng,thịtrườnglạic

Dưcầu

Cung

huyểntớitrạngtháicânbằng

2
1.5

Cầu

Thiếuhụt
7

10

Lượng

b)Sựhìnhthànhsảnlượngtraođổi
Sựtácđộngtớiđườngcung&đườngcầucũngsẽảnhhưởngtớisảnlượngtraođổi.
VD1.Giátáotăng
-Mọingườiănlênhiềuhơnăntáo
-Ngườitrồngtáothunhiềutáohơn
-Vìthunhiềutáohơnthìgiátáolạigiảmxuống
VD2.Thờitiếtoibức,mọingườiănkemnhiềuhơnởmọimứcgiá.Giátăng,lượngtăng
VD3.Thờitiếtoibức+độngđất->hỏngnhàmáykem->cunggiảm.
-Giátănglượngtăng
-Giátăng,lượnggiảm

Kếtluận
Hoạtđộngcủanhiềungườibán&muatựđộngđẩygiáthịtrườngđếnmứccânbằnghìnhthànhquyluậtcun
gcầu
Cung-cầuảnhhưởngtớisựhìnhthànhmứcgiá1cáchtrựctiếp
-Trongnềnkinhtếthịtrường
Giácả

Cơchếphânphốicácnguồnlựckhanhiếm
Quyếtđịnhaisảnxuấthànghóavàsảnxuấtbaonhiêu

II.Sựthayđổicủagiávàsảnlượngcânbằngkhicácyếutốtrongcungthayđổi
1.

2.Sựdịchchuyểnđườngcung
Trênthịtrường,sựdịchchuyểncủađườn
gcungbịtácđộngbởicácyếutốngoàigiá
củachínhhànghóacungứngđó.

a)Thayđổigiácủacácyếutốđầuvào

Bấtkìmộthànghóanàosảnxuấttrênthịtrườngđềuđượctạorabởiviệcbiếnđồivàsửdụngcácyếutốđầuvào.Đólànguyênv
ậtliệu,nhâncông, chiphívậnhànhmáymóc…
sựthayđổivềgiácảcácyếutốđầuvàođềuảnhhưởngtrựctiếpđếngiácảcũngnhưsảnlượngmàcácnhàcungcâpsẵnsàn
gđưarathịtrường.
VD: Chiphíthứcănchogàvàchiphíthuêmặtbằngcủamộtcôngtycungcấptrứnggiảm-> Chiphísảnxuấttrứngthấphơn>Thúcđẩycôngtymởrộngsxvàcáccôngtymớigianhậpthịtrư...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng hai lực lượng thị trường là cung và cầu để giải thích sự hình thành mức giá và sản lượng trao đổi - Người đăng: Thiên Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Sử dụng hai lực lượng thị trường là cung và cầu để giải thích sự hình thành mức giá và sản lượng trao đổi 9 10 790