Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng mô hình thích hợp, phân tích và đánh giá tầm quan trọng của văn hóa dân tộc và văn hóa tổ chức trong các chiến lược quản lý nhân sự quốc tế.

Được đăng lên bởi Trương Ý Nhi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
Chương trình đào tạo đặc biệt


Đề tài : Sử dụng mô hình thích hợp, phân tích và
đánh giá tầm quan trọng của văn hóa dân tộc và
văn hóa tổ chức trong các chiến lược quản lý
nhân sự quốc tế.

Môn

: Quản trị nhân lực quốc

SV

: Trương Thị Ý Nhi

tế

MSSV
Trường Đại học Mở TpHCM[Type text] Page 1

: 1154020189

Năm học : 2013-2014

Lời mở đầu
Ngày nay không chỉ các nhà kinh tế mà các nhà văn hóa cũng đều
thống nhất cho rằng, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát
triển kinh tế xã hội. Tác động của nền văn hóa đến kinh tế là hết sức rộng
lớn và phức tạp. Bên cạnh đó, xu thế toàn cầu hóa, đa phương hóa giúp
các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận các thị trường nước
ngoài khác nhau. Khi gia nhập một thị trường nước ngoài, điều đáng quan
tâm nhất của các doanh nghiệp chính là các yếu tố văn hóa. Việc khai
thác có hiệu quả yếu tố văn hóa trong sẽ giúp doanh nghiệp tránh khỏi
những thất bại và đạt được thành công đặc biệt trong quan3tri5 nhân lực
tại nước đầu tư hay thị trường đó.
Đề tài “phân tích và đánh giá tầm quan trọng của văn hóa dân tộc và văn
hóa tổ chức trong các chiến lược quản lý nhân sự quốc tế” sẽ giúp chúng
ta tìm hiểu rõ hơn về tác động của một nền văn hóa đến hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp nước ngoài.

Trường Đại học Mở TpHCM[Type text] Page 2

Văn hóa tổ chức :
Văn hóa tổ chức hay cụ thể là doanh nghiệp là sự tổng hòa của quan niệm
giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng
kinh doanh, phương thức quản lý và quy tắc chế độ được toàn thể thành
viên trong doanh nghiệp chấp nhận, tuân theo. Văn hóa doanh nghiệp lấy
việc phát triển toàn diện con người làm mục tiêu cuối cùng. Cốt lõi của
văn hóa doanh nghiệp là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của
doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển, mỗi doanh nghiệp đều nỗ lực
xây dựng một hệ thống quan điểm giá trị để công nhân viên chức chấp
nhận, tạo ra sự hài hòa trong nội bộ doanh nghiệp, một không khí văn hóa
tích cực để phát huy thế mạnh văn hóa của tập thể, tăng cường nội lực và
sức mạnh của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là một giai đoạn phát
triển của tư tưởng quản lý doanh nghiệp hiện đại, thể hiện sự chuyển dịch
chiến lược phát triển kỹ thuật nhằm tạo nên những sản phẩm hàm chứa
hàm lượng văn hóa cao. Bởi thế, có thể coi văn hóa doanh nghiệp là yếu
tố tối quan trọng của thực tiễn doanh nghiệp đương đại.
Văn hóa doanh nghiệp làm cho các thành viên thích ứng với môi trường
bên ngo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
Chương trình đào tạo đặc biệt
Đề tài : Sử dụng hình thích hợp, phân tích
đánh g tầm quan trọng của văn a dân tộc
văn hóa tổ chức trong các chiến lược quản
nhân sự quốc tế.
Môn : Quản trị nhân lực quốc
tế
SV : Trương Thị Ý Nhi
MSSV : 1154020189
Trường Đại học Mở TpHCM[Type text] Page 1
Sử dụng mô hình thích hợp, phân tích và đánh giá tầm quan trọng của văn hóa dân tộc và văn hóa tổ chức trong các chiến lược quản lý nhân sự quốc tế. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng mô hình thích hợp, phân tích và đánh giá tầm quan trọng của văn hóa dân tộc và văn hóa tổ chức trong các chiến lược quản lý nhân sự quốc tế. - Người đăng: Trương Ý Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Sử dụng mô hình thích hợp, phân tích và đánh giá tầm quan trọng của văn hóa dân tộc và văn hóa tổ chức trong các chiến lược quản lý nhân sự quốc tế. 9 10 166