Ktl-icon-tai-lieu

Tái cấu trúc DN

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vì sao tái cấu trúc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn?

TIN MỚI



Tái cấu trúc có thể được thực hiện từng phần- từng nguồn lực, các nguồn lực, từng
hoạt động, các hoạt động, hoặc tất cả các nguồn lực và hoạt động,… tùy mỗi Doanh
nghiệp.
Xét về mặt chuyên môn thuần túy, có hai nguyên nhân chính : Thứ nhất, chưa nắm thật rõ
Cấu trúc của Doanh nghiệp nên khó tiến hành Tái Cấu trúc. Thứ hai, Chiến lược Doanh
nghiệp chưa rõ nét thì không biết Tái Cấu trúc theo hướng nào…
Chúng tôi đăng tải bài viết của ông Nguyễn Tiến Đại-CleverMind Consulting Group để
doanh nghiệp cùng nghiên cứu sử dụng.
Cấu trúc của một Doanh nghiệp luôn gồm 2 phần : Hoạt động và Nguồn lực. Chúng ta
cùng nhau xem xét từng phần một.
Cấu trúc của Doanh nghiệp- phần Hoạt động
Một cách tổng quát, các hoạt động chính của Doanh nghiệp gồm :
Marketing
Việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích… để hiểu được thị trường mà Doanh nghiệp tham
gia sẽ là cơ sở cho các quyết định quan trọng và các hoạt động tiếp theo. Nghiên cứu thị
trường có thể tiến hành cho nhiều sản phẩm hoặc chỉ một sản phẩm. Có nhiều phương
pháp thực hiện việc này.
R&D
R&D là hoạt động nghiên cứu và triển khai, bao gồm thiết kế và sản xuất thử nghiệm,
chủ yếu là tạo ra yếu tố mới đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn, hoặc cao siêu hơn là tạo

ra nhu cầu mới. Đây là một hoạt động đầy chất sáng tạo và gần gũi với các nghiên cứu
khoa học. Hoạt động R&D giúp Doanh nghiệp tạo ra những bước tiến, có thể là đột phá,
về lợi thế cạnh tranh.
Tạo thương hiệu- Quảng bá
Thương hiệu sản phẩm hướng đến phục vụ nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu đã chọn
trong hoạt động nghiên cứu thị trường và R&D.
Thương hiệu tạo ra sự nhận biết, cá tính, sự khác biệt, đẳng cấp… cho sản phẩm.
Thương hiệu phải được nghiên cứu quảng bá đến nhóm đối tượng theo cách thức phù hợp
nhất.
Có thể xem đây cũng là một phần của hoạt động Marketing.
Mua- Cung ứng
Tất cả các yếu tố đầu vào của Doanh nghiệp cần được cung ứng đúng số lượng, chủng
loại, qui cách, chất lượng yêu cầu, đúng lúc và đúng nơi, với các điều kiện tốt nhất về giá
cả, thanh toán,… bởi các nhà cung cấp đáng tin cậy.
Điều đó cho thấy đây là một động không hề đơn giản.
Tiếp vận (Logistics)
Điều phối, quản lý dòng vật chất từ nguyên liệu đến thành phẩm, luân chuyển từ nhà
cung cấp đến kho nguyên liệu của Doanh nghiệp, sau đó đến kho thành phẩm, ra các nhà
phân phối/ đại lý/ điểm bán, giao hàng đến kho khách hàng,… bằng các loại phương tiện
phù hợp, sao cho vừa đáp ứng về thời gian và chi phí, vừa đáp ứng về an toàn và...
Vì sao tái cấu trúc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn?
TIN MỚI
Tái cấu trúc có thể được thực hiện từng phần- từng nguồn lực, các nguồn lực, từng
hoạt động, các hoạt động, hoặc tất cả các nguồn lực và hoạt động,… tùy mỗi Doanh
nghiệp.
Xét về mặt chuyên môn thuần túy, có hai nguyên nhân chính : Thứ nhất, chưa nắm thật rõ
Cấu trúc của Doanh nghiệp nên khó tiến hành Tái Cấu trúc. Thứ hai, Chiến lược Doanh
nghiệp chưa rõ nét thì không biết Tái Cấu trúc theo hướng nào…
Chúng tôi đăng tải bài viết của ông Nguyễn Tiến Đại-CleverMind Consulting Group để
doanh nghiệp cùng nghiên cứu sử dụng.
Cấu trúc của một Doanh nghiệp luôn gồm 2 phần : Hoạt động và Nguồn lực. Chúng ta
cùng nhau xem xét từng phần một.
Cấu trúc của Doanh nghiệp- phần Hoạt động
Một cách tổng quát, các hoạt động chính của Doanh nghiệp gồm :
Marketing
Việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích… để hiểu được thị trường mà Doanh nghiệp tham
gia sẽ là cơ sở cho các quyết định quan trọng và các hoạt động tiếp theo. Nghiên cứu thị
trường có thể tiến hành cho nhiều sản phẩm hoặc chỉ một sản phẩm. Có nhiều phương
pháp thực hiện việc này.
R&D
R&D là hoạt động nghiên cứu và triển khai, bao gồm thiết kế và sản xuất thử nghiệm,
chủ yếu là tạo ra yếu tố mới đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn, hoặc cao siêu hơn là tạo
Tái cấu trúc DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tái cấu trúc DN - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tái cấu trúc DN 9 10 379