Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi jingli672
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BàitậpTàichínhcông

 Bài9.Haingườicóthunhậpchịuthuếhàngnămnhưsau:
Năm

NgườiA

NgườiB

1

60

80

2

60

80

3

60

60

4

60

30

 Biểuthuếlàbiểuthuếsuấtlũytiếntừngphầnnhưsau:
5
60
+ Thunhậpchịuthuếđến36triệu/nămthìMTRlà0%
Tổng

300

50
300

+ TNCTtrên36triệu/nămthìMTRtăngthêm10%chomỗibậccóbiênđộlà36triệu

 a). ATRcủamỗingườitrong5nămlàbn?Nhậnxét?
 b)Nếubiểuthuếđãcholàbiểuthuếlũytiếntoànphầnthìsốthuếphảinộpcủamỗingườitrong5năm=?

Bài17:Mộtloạisảnphẩmcóphươngtrìnhđườngcungvàđườngcầunhưsau:
(D): Q=220.000 -20p
(S): Q=190.000+10p
Trongđó: plàgiámộtsảnphẩmtínhbằngVND
GiảsửchínhphủđánhthuếT=300đồng/spvàthutừnhàsảnxuất.
Hãyxácđịnhgánhnặngthuếđốivớingườisảnxuấtvàngườitiêudùng?

Bài18.BiểuthuếTNCNhiệntạilàbiểuthuếlũytiếntừngphầncókhởiđiểmchịut
huếlà3triệuvàthuếsuấtbiêntăng10%chomỗivậccóbiênđộchịuthuếlà4triệu.
MỗingườiphảinộpthuếTNCNtrongkỳtínhthuếlà2,8triệuđồng.
a)Tìmthunhậpcủangườiđó?
b)Thuếsuấttrungbìnhvàthuếsuấtbiênứngvớimứcthunhậpcủangườinàylàbaonhi
êu?

Bài19:Giảsửmứcthunhậphàngthángcủamộtcánhânhiệntạilà16triệuđồng/th
áng,thuếsuấtbiênphảichịuchomứthunhậptừtrên15đến25triệulà20%,thuếsu
ấttrungbìnhhiệntạicủangườinàyđangnộplà7,5%

a)
b)

Hãytínhsốtiềnphảinộphàngtháng.

c)

Nếubiểuthuếlàbiểuthuếlũytineestoànphần,tínhlạimứcthuếcủangườinàytr
ong2trườnghợplà16triệu/thángvà26triệu/tháng.

Nếuthunhậpchịuthuếtănglênđến26triệu/thángthìsốthuếphảinộplàbn?
Thuếsuấttrungbìnhlúcnàylàbn?
BiếtrằngThunhậptrên25tr/thángthìthuếsuấtbiênlà30%

Bài25.ĐườngcầuvàđườngcungcủasảnphẩmAđượcchobởiphươngtrình:
Q(D)= 250.000-10.000P
Q(S)= 15.000P
PlàmứcgiáđượctínhtheođơnvịUSD.

a.
b.

Xácđịnhmứccânbằngthịtrường

c.
d.

Xácđịnhgánhnặngthuếlênnhàsảnxấtvàngườitiêudùng.

NếuNhànướcđánhthuế1$/1sảnphẩmvàthutừnhàsảnxuất.Xácđịnhcânbằn
gthịtrườngsaukhinhànướcđánhthuế?
Tínhkhoảnphúclợiròngbịgiảmdotácđộngcủathuế

Bài26:MộtloạithựcphẩmcómựccungcốđịnhlàQs=4000tấn.Cầuvềloạithựcp
hẩmnày:Qd=10.000 – 2p.Trongđópđượctínhbằngđôla/tấn.
Qđượctínhbằngđơnvịtấn.Chínhphủđánhthuế1.000đôla/tấnvàthutừnhàsảnx
uất.

a.

Xácđịnhgiátrướcvàsaukhichínhphủđánhthuếmàngườitiêudùngphảitrảvà
nhàsảnxuấtnhậnđượclàbaonhiêu?
Cânbằngthịtrườngsẽthayđổinhưthếnào?

b.

Lợiíchcủangườisảnxuấtvàngườitieudùngthayđổithếnào?

Bài 30:Đường cầu của một hãng bia tại một thị trường: Qd= 30.000300p Trong đó: Qd là lượng cầu của bia( tính bằng chai)
giá của bia (tính bằng đồng/chai).

p là

a. Nếu cung của bia có độ co giãn hoàn toàn tại mức giá 40 đồng/chai, có
bao nhiêu chai bia sẽ được bán?
b. Sản lượng bia sẽ là bao nhiêu nếu Cph...
BàitậpTàichínhcông
Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - Người đăng: jingli672
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài chính công 9 10 993