Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính Ngân hàng

Được đăng lên bởi Toan Nguyen
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỳ 2 - Tháng 6/2015 (611)

Hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năm 2015”
do Tạp chí Tài chính tổ chức ngày 26/6/2015

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

NHÌN TỪ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH CÔNG
Tr. 5

KINH TẾ 5 THÁNG ĐẦU NĂM,
NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC
Tr. 8

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
QUỐC TẾ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2015
Tr. 41

Tạp chí Tài chính - Cơ quan thông tin của ngành Tài chính,
Tạp chí chuyên ngành hàng đầu về kinh tế ở Việt Nam, phát hành toàn quốc với các ấn phẩm:
Kỳ 2 -

Tháng

6/2015

Trang Tài chính Điện tử:
(611)

Hội thảo

MÔI TRƯỜN
G ĐẦU TƯ

NHÌN TỪ

“Các giải

pháp và

chính sách

thuế hỗ

KINH DOANH

CẢI CÁCH

KINH TẾ
5 THÁNG
NHỮNG CHUYỂ ĐẦU NĂM,
N BIẾN TÍCH
CỰC

NỀN HÀN
H CHÍNH

Tr. 8

trợ doanh
nghiệp
do Tạp
chí Tài chính phát triển
năm 2015”
tổ chức
ngày 26/6/201
5

VÀ TÀI CHÍN
H CÔNG
Tr. 5

TRIỂN VỌNG
THỊ TRƯỜN
QUỐC TẾ
NHỮNG THÁNG G TÀI CHÍNH
CUỐI NĂM
2015
Tr. 41

Tạp chí khoa học, chuyên về
thông tin lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính

MỤC LỤC

Hội đồng Biên tập:
GS., TS. NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TSKH. TRƯƠNG MỘC LÂM

Môi trường đầu tư kinh doanh nhìn từ cải cách nền hành chính và tài chính công
TS.Trần Du Lịch
Kinh tế 5 tháng đầu năm, những chuyển biến tích cực
ThS. Nguyễn Thị Thu

GS., TS. PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS. ĐINH VĂN NHÃ

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

PGS., TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS. TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS. NGUYỄN THỊ MÙI
Tổng Biên tập:
PHẠM THU PHONG
(04) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
LÊ THỊ HIỀN
PHẠM DOÃN QUÂN

10	
12	
17	
20	

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
23	
25	


Định giá doanh nghiệp: Góc nhìn từ thị trường
Thái Phương Thúy
Đổi mới phương pháp hạch toán chi phí: Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG

Ban Biên tập: (04) 3933.0036
Ban Tài chính Điện tử: (04) 3933.0038

KINH TẾ - TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG

Ban Trị sự: (04) 3933.2339

33	
35	
37	
39	

Quảng cáo & Truyền thông:
(04) 3933.0034
Tòa soạn: Số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội
Fax: (04) 3825.2251
Email: tapchitaichinh.btc@gmail.com
Chi nhánh phía Nam:
Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3930.0434 - Fax: (08) 3930.0433
Tài khoản: Tạp chí Tài chính
0011002409533 Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam CN Hoàn Kiếm
Mã số thuế Tạp chí Tài chính: 0100110736
Giấy phép xuất bản:
Số 1536/GP-BTTTT - ngày 23/9/2011
của Bộ Thông tin & Truyền thông
Nơi in: Công ty CP in Tây Hồ
Trình bày: Thuỳ Trang

GI...
Kỳ 2 - Tháng 6/2015 (611)
KINH TẾ 5 THÁNG ĐẦU NĂM,
NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC
Tr. 8
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
QUC T NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2015
Tr. 41
Tr. 5
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH
NHÌN TỪ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH TÀI CHÍNH CÔNG
Hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năm 2015”
do Tạp chí Tài chính tổ chức ngày 26/6/2015
Tài chính Ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính Ngân hàng - Người đăng: Toan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Tài chính Ngân hàng 9 10 611