Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Phuc Nguyen
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ LADEC
MÔN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH (buổi tối): 12QTCV2
NGUYỄN VĂN PHÚC .......................... 12QTCV2019

CHƢƠNG 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ TIỀN TỆ
CÂU 1: Nêu vai trò, chức năng của tiền tệ? Vai trò của tiền tệ đối với nền kinh tế
nhƣ thế nào? Tại sao nói tiền tệ là một thứ không thể thiếu trong đời sống xã hội?
Vai trò của tiền tệ:
 Đảm bảo cho sự hoạt động của các hoạt động kinh tế.
- Thước đo giá trị lao đông: trả công cho người lao động.
- Thước đo trong tính toán và trao đổi hàng hóa.
- Thanh toán các khoản nợ.
 Đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất: hàng hóa sản xuất ra được đo lường
bằng tiền tệ.
 Đưa nền kinh tế đất nước phát triển.
Chức năng của tiền tệ:
 Chức năng đo lường giá trị:
Một đồng tiền muốn được sử dụng rộng rãi trong cả nước làm đơn vị tính toán để
đo lường giá trị hàng hoá phải được nhà nước chính thức định nghĩa, theo những
tiêu chuẩn nhất định. Nói cách khác đồng tiền đó phải được pháp luật qui định và
bảo vệ.
Ngoài ra đơn vị tiền tệ của một quốc gia nào đó muốn làm tốt chức năng đo
lường giá trị thì đòi hỏi:
- Đơn vị tiền tệ đó phải có giá trị nội tại của nó. Giá trị của tiền tệ được đặc
trưng bởi khái niệm sức mua tiền tệ tức là khả năng đổi được nhiều hay ít
hàng hoá khác trong trao đổi.
- Giá trị của đơn vị tiền tệ đó, hay sức mua của đồng tiền, phải ổn định hoặc có
thay đổi thì vẫn không thay đổi nhiều qua thời gian.

Chức năng trung gian trao đổi:
Điều kiện cần thiết để tiền tệ có thể thực hiện tốt chức năng trung gian trao đổi là:
- Sức mua của nó phải ổn định hoặc không suy giảm quá đáng theo thời gian.
- Số lượng tiền tệ phải được cung ứng đầy đủ cho nhu cầu lưu thông hàng hóa
trong nền kinh tế.
- Cơ cấu tiền tệ phải hợp lý, tức là tỷ trọng giữa từng loại đồng tiền phải phù
hợp. Quá nhiều tiền nhỏ (hoặc tiền lớn) sẽ khó khăn cho lưu thông nhưng quá
thiếu tiền nhỏ (hoặc tiền lớn) cũng gây rối loạn lưu thông tiền tệ.
Việc dùng tiền tệ làm phương tiện trao đổi đã giúp đẩy mạnh hiệu quả của nền

kinh tế qua việc khắc phục những hạn chế của trao đổi hàng hoá trực tiếp, đó là
những hạn chế về nhu cầu trao đổi, hạn chế về thời gian, hạn chế về không gian.
Bằng việc đưa tiền vào lưu thông, con người đã tránh được những chi phí về
thời gian và công sức dành cho việc trao đổi hàng hoá. Nhờ đó, việc lưu thông
hàng hoá có thể diễn ra nhanh hơn, sản xuất cũng được thuận lợi, tránh được ách
tắc, tạo động lực cho kinh tế phát triển.


Chức năng bảo tồn và tích lũy giá trị:
Nếu không sử dụn...
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ LADEC
MÔN: TÀI CHÍNH TIỀN T
LP: QUN TR KINH DOANH (bui ti): 12QTCV2
NGUYỄN VĂN PHÚC .......................... 12QTCV2019
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ - Người đăng: Phuc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 765