Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi minjoon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn đàn sinh viên kinh tế ­ 
1) Độ an toàn của các công cụ tài chính được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:
a) Tín phiếu kho bạc
b) Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng
c) Trái phiếu chính phủ
d) Cổ phiếu công ty
2) Bội chi NSNN có thể dẫn tới thâm hụt cán cân thương mại
3) Lãi thu được từ trái phiếu luôn được biết trước và là 1 khoản cố định
4) Khi doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ tăng
5) Khi lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng trên thị trường thì thị giá cổ phiếu lại có xu
hướng giảm xuống
6) Các món cho vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp sẽ giúp ngân hàng hoàn toàn
loại trừ được rủi ro
7) Một trong những mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia là thủ tiêu thất nghiệp
8) Để quản lý hoạt động các NHTM, NHTW quy định một tỉ lệ dự trữ bắt buộc chung
cho toàn bộ hệ thống
9) Khi lãi suất huy động được dự đoán là sẽ giảm xuống, người dân thích gửi tiền gửi
với kì hạn ngắnhơn là kì hạn dài
10) 1/rr là số nhân tiền (MM) trong mô hình lượng tiền cung ứng
11) Khi DN phát hành trái phiếu, nợ phải trả của DN sẽ tăng
12) Cổ phiếu là công cụ được mua bán nhiều nhất trên thị trường nợ
13) Các khoản vay trong và ngoài nước đều là các khoản thu để bù đắp sự thiếu hụt của
NSNN
14) Việc chính phủ tăng thuế thu nhập cá nhân làm lãi suất trên thị trường có xu hướng
tăng lên
15) Tạo tiền gửi là chức năng chung của các tổ chức tài chính trung gian
16) Tín phiếu kho bạc là công cụ tài chính được mua bán nhiều nhất trên thị trường vốn
17) Thực hiện chính sách tài chính thắt chặt góp phần hạn chế sự gia tăng lạm phát

Page 1

Diễn đàn sinh viên kinh tế ­ 
18) Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng
19) Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất là sự biến động của thị trường tài
chính quốc tế
20) Ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất
21) Trong một nền kinh tế mở, tỉ giá hối đoái gia tăng có thể gây ra lạm phát
22) Khi NHTM phát hành thêm cổ phiếu thì vốn chủ sở hữu của NH sẽ tăng
23) Tăng trưởng kinh tế là 1 trong những mục tiêu quan trọng của chính sách tiền tệ quốc
gia
24) Lạm phát ở bất cứ mức độ nào cũng gây ra những tác động tiêu cực cho sự phát triển
kinh tế
25) Thâm hụt NSNN làm giảm nguy cơ về lạm phát
26) Thị trường cấp 2 là thị trường tài chính mua bán chứng khoán đang phát hành hay
chứng khoán mới
27) Một trong những chức năng cơ bản của NHTW là phát hành tiền và điều tiết lượng
tiền cung ứng
28) Tiền dự trữ vượt quá giúp ...
Di n đàn sinh viên kinh t - www.svktqd.com ế
1) Độ an toàn của các công cụ tài chính được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:
a) Tín phiếu kho bạc
b) Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng
c) Trái phiếu chính phủ
d) Cổ phiếu công ty
2) Bội chi NSNN có thể dẫn tới thâm hụt cán cân thương mại
3) Lãi thu được từ trái phiếu luôn được biết trước và là 1 khoản cố định
4) Khi doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ tăng
5) Khi lãi suất tiền gửi xu hướng tăng trên thị trường thì thị giá cổ phiếu lại xu
hướng giảm xuống
6) Các n cho vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp sẽ giúp ngân hàng hoàn toàn
loại trừ được rủi ro
7) Một trong những mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia là thủ tiêu thất nghiệp
8) Để quản hoạt động các NHTM, NHTW quy định một t lệ dự trữ bắt buộc chung
cho toàn bộ hệ thống
9) Khi lãi suất huy động được dự đoán sẽ giảm xuống, người dân thích gửi tiền gửi
với kì hạn ngắnhơn là kì hạn dài
10) 1/rr là số nhân tiền (MM) trong mô hình lượng tiền cung ứng
11) Khi DN phát hành trái phiếu, nợ phải trả của DN sẽ tăng
12) Cổ phiếu là công cụ được mua bán nhiều nhất trên thị trường nợ
13) Các khoản vay trong và ngoài nước đều là các khoản thu đ đắp s thiếu hụt của
NSNN
14) Việc chính ph tăng thuế thu nhập cá nhân làm lãi suất trên thị trường xu hướng
tăng lên
15) Tạo tiền gửi là chức năng chung của các tổ chức tài chính trung gian
16) Tín phiếu kho bạc là công cụ tài chính được mua bán nhiều nhất trên thị trường vốn
17) Thực hiện chính sách tài chính thắt chặt góp phần hạn chế sự gia tăng lạm phát
www.svktqd.com
Page 1
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Tài chính tiền tệ - Người đăng: minjoon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 806