Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu học kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1575 lần   |   Lượt tải: 18 lần
tài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộngtài liệu học kinh tế công cộng
CN 19B - 5/2011 1
1
MÔN HC
KINH TCÔNG CNG
Ths NGUYN KIM LAN
Khoa Kinh tế quc tế, ĐHNT
Kimlan_ftu@yahoo.com
2
NI DUNG N HC
Chương I: TNG QUAN VVAI TRÒ CA CHÍNH PHTRONG NN KINH
TTHTRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CU CA MÔN HC KINH
TCÔNG CNG
Chương II: CHÍNH PHVI VAI TRÒ PHÂN BNGUN LC NHM NÂNG
CAO HIU QUKINH T
Chương III: CHÍNH PHVI VAI TRÒ PHÂN PHI LI THU NHP VÀ ĐẢM
BO CÔNG BNG XÃ HI
Chương IV: CHÍNH PHVI VAI TỔN ĐỊNH KINH TVĨ
Chương V: LA CHN CÔNG CNG
Chương VI: NHNG CÔNG CCHÍNH SÁCH CAN THIP CHYU CA
CHÍNH PHTRONG NN KINH TTHỊ TRƯỜNG
3
CHƯƠNG 1
TNG QUAN VVAI TRÒ CA
CHÍNH PHTRONG NN KINH T
THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CU CA MÔN HC KINH
TCÔNG CNG
4
NI DUNG CHÍNH
1. CHÍNH PH TRONG NN KINH T TH
TRƯỜNG
2. S KHÁCH QUAN CHO S CAN THIP
CA CHÍNH PHO NN KINH T
3. CHỨC NĂNG, NGUYÊN TC NHNG
HN CH TRONG S CAN THIP CA
CHÍNH PH VÀO NN KINH T TH
TRƯỜNG
4. ĐỐI TƯỢNG, NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CU MÔN HC
5
1. CHÍNH PHTRONG NN KINH TTH
TRƯỜNG
1.1 Quá trình phát trin nhn thc vvai trò
ca Chính Ph
1.2 Sthay đổi vai trò Chính Phtrong thc
tin phát trin ca thế k20
1.3 Đặc điểm chung ca khu vc công cng
1.4 Khu vc công cng Vit Nam
1.5 Chính Phtrong vòng tun hoàn kinh tế
6
1.1 Quá trình phát trin nhn thc v vai
trò ca Chính Ph
Khái nim Chính Ph: CP là mt t chc
được thiết lp đ thc thi nhng quyn lc
nht định, điều tiết hành vi ca các cá nhân
sng trong hi nhm phc v cho li ích
chung ca xã hi đó và tài tr cho vic cung
cp nhng ng hóa, dch v thiết yếu mà
xã hi đó có nhu cu.
tài liệu học kinh tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu học kinh tế công cộng - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tài liệu học kinh tế công cộng 9 10 688