Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Hang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh tế quốc tế
Sliệu t.tế( báo kte/)
T.T hđ XNK Đtư

Tđ T2 TG

1. C1: Giới thiệu chung ktế qtế
2. C2: Thương mại qtế
1 Kn
 Trao đổi mua bán h2, dv
 chủ thể ktế
 lấy tiền tệ làm vật môi giới
 Ntắc trao đổi ngang giá
 Lợi ích giứa các bên

2 Nd
 XNK h2 hữu hình
 XNK h2 vô hình
 Gia công quốc tế
Bên đật gia công
Bên nhận gia công
 Tái XK& chuyển khẩu
Ch? khẩu


Ko có qh mua bán



dứng giữa trung ch?, tạo lưu ch? h2



Nc có vtri tốt

 Xuất nhập tại chỗ

3 Cn

1



 Lợi KTQD- gtr sd
 Tăng hq? kt
Sd triệt để nguồn lực
Lợi thế qgia

4 Đ2
 Tăng trg nhah hơn nền kt
 Tăng buôn bán h2, dv> h2 vc
 Cơ câu mặt hàng,t2 bđổi rất nhah
 Pthức ctranh đa dạng hóa, tchuan đánh giá nâng cao
 Chu kỳ sống sp rút ngắn
 Tự do hóa TM=> bảo hộ mậu dịch tinh vi >
 Vtrò WTO ngày qtrg

5 Qđ? trg thương
 Vâng bạc là của cải duy nhất mỗi qgia
 XK mới đem lại lợi ích KTDQ (NK ko mag lại Lợi ích qgia)
 NK ko mag lại Lợi ích qgia
 Kthích XK, vtrò cao n2 về cs XK, hạ chế NK + c2 bảo hộ
 Coi TMQT là 1 trò chơi có tổng lợi ích =0 ko có bình đẳng trg qh
mua bán 2 qgia

6 Các trương phái lý thuyết
 Lý thuyết lợi ích tuyết đối Adamsmith
Đk


Tg chỉ có 2 qgia, sx 2 h2



Lđ là ytố sx duy nhất



Lđ ko đc tự do di ch?

2





Qmô ngah sx là như nhau

Kn lợi thê tuyệt đối


Đạt đc trg tro đổi TMQT



Mỗi qgia tập trug chuyên môn hóa sx, trao đổi sp



Cphí sx thấp



Tất cả qgia đều có lợi

Vd1: lợi thế tuyệt đối


CF sx<

Vd2: phân công lđ


Lợi ích qgia đạt đc



Lợi ích qtế đạt đc chưa TMQT



Lợi ích qtế đạt đc có TMQT

Vd3: Tỉ lệ trao đổi


Tỉ lệ trao đổi cùng có lợi



Lợi ích có đc XK h2 lợi thế

 Lý thuyết về lợi thế s2 David Ricardo
Nd


Mỗi qgia thu đc lợi ích trg TĐ



Ngay bất lợi sx tất cả các mặt hàng



Nếu
Chuyên MH sx
XK hàng lợi thế s2
Lọi thế mỗi qgia có đc
Chuyên MH sx
XK h2 có giá tương đối thấp
NK h2 có giá tương đối cao so vs qgia #
Gía tương đối
3



số đv h2 A= 1 đv h2 B
C
P
sxA
C
P
sxB

 Lý thuyết về lợi thế s2 theo qđ chi phí cơ hội Haberler
Qgia có lợi thê s2 về h2 X


Chi phí cơ hội sx h2 X



Qgia đó thấp hơn qgia #

Chi phí cơ hội


Đv h2 Y cắt giảm



Nhường lại TN cho sx 1 đv h2 X



C
P
sxY
C
P
sxX

 Lý thuyết Hecksher- Ohlin về lợi thế tương đối
Gthiết


TG có 2qgia A&B



sx 2 h2 X& Y



2 yếu tố đầu vào là vốn & lđ



A tương đối dồi dào về lđ
L
L

K
K



A

B

A

B

Btươn...
http://www.facebook.com/DethiNEU
Kinh tế quốc tế
Sliệu t.tế( báo kte/)
T.T hđ XNK Đtư Tđ T2 TG
1. C1: Giới thiệu chung ktế qtế
2. C2: Thương mại qtế
1 Kn
Trao đổi mua bán h2, dv
chủ thể ktế
lấy tiền tệ làm vật môi giới
Ntắc trao đổi ngang giá
Lợi ích giứa các bên
2 Nd
XNK h2 hữu hình
XNK h2 vô hình
Gia công quốc tế
Bên đật gia công
Bên nhận gia công
Tái XK& chuyển khẩu
Ch? khẩu
Ko có qh mua bán
dứng giữa trung ch?, tạo lưu ch? h2
Nc có vtri tốt
Xuất nhập tại chỗ
3 Cn
1
Tài liệu môn kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn kinh tế quốc tế - Người đăng: Nguyen Thanh Hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài liệu môn kinh tế quốc tế 9 10 971