Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu quản trị NNL chương 6

Được đăng lên bởi Chó Điêng Đầu Xù
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6

1

Mục tiêu
Sau khi học xong chương này, Sinh viên sẽ:

• Hiểu được tầm quan trọng của việc đánh giá
nhân viên
• Nắm được 6 câu hỏi chủ chốt cần trả lời trong
một hệ thống đánh giá :
• Phân biệt được các phương pháp đánh giá
• Biết được các lỗi thường gặp trong đánh giá
• Làm quen với các công cụ KPI, MBTI
2

Sáu câu hỏi chủ chốt
1. TẠI

SAO phải đánh giá? WHY?
2. NHỮNG GÌ cần được đánh giá? WHAT?
3. KHI NÀO cần đánh giá? WHEN?
4. AI sẽ là người đánh giá? WHO?
5. Đánh giá NHƯ THẾ NÀO? HOW?
6. LÀM THẾ NÀO THÔNG BÁO kết quả đánh
giá? HOW TO INFORM?
3

Why ?
1. Xác nhận kết quả làm việc trong quá khứ và hướng
cải thiện trong tương lai
2. Dự đoán năng lực tiềm tàng và triển vọng thăng tiến
3. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
4. Tạo động lực làm việc
5. Nhận phản hồi về chính sách và phương thức quản lý
của tổ chức
6. Làm cơ sở xác định mức lương, thưởng
4

• Tóm lại
Đánh giá nhân viên liên quan
chặt chẽ đến các quyết định về
Quản trị nhân lực trong một tổ
chức

5

What
Đánh giá nhân viên bao gồm tất cả
những hoạt động nhằm theo dõi và
đánh giá một cách hệ thống thái độ,
phương pháp làm việc, kết quả cũng
như những phẩm chất, kỹ năng liên
quan đến công việc …… của nhân viên
6

Đánh giá
nhân viên

Đánh giá
thực hiện
công việc

Đánh giá
năng lực

7

When ?
-Theo dõi, ghi nhận thường xuyên
- Phân tích, tổng hợp, công bố kết
quả theo định kỳ

8

Who ?
• Cấp trên

+
• Đồng nghiệp
• Khách hàng nội bộ
• Cấp dưới

+
Khách hàng bên ngoài
Nhà cung cấp

+

Tự đánh giá
9

How?
Xác định
tiêu chí

Lựa chọn
phương
pháp

Xác định
và huấn
luyện
đánh giá
viên

Trao đổi
về hướng
phấn đấu
mới

Đánh giá

Thông báo
kết quả

10

How to inform
- Trực tiếp với cá nhân
- Công khai trong cuộc họp
- Các quyết định khen thưởng, kỷ
luật

11

Việc đánh giá nhân viên có
lợi cho cả nhà quản lý lẫn
nhân viên

12

Nhà quản lý
Hiểu rõ hơn năng lực và kỹ năng của nhân viên ,
từ đó phân công và ủy thác công việc hiệu quả
hơn
Có thể hỗ trợ kịp thời khi nhân viên gặp khó
khăn
Có cái nhìn bao quát về hiệu quả làm việc của
nhân viên, từ đó xác định được nhu cầu đào tạo
họ
Có cơ hội đánh giá lại hiệu quả quản lý của mình
thông qua các phản hồi của nhân viên trong quá
trình đánh giá

13

Nhân viên
Hiểu rõ mục tiêu công việc và có kế hoạch để đạt
được mục tiêu
Hiểu rõ những điểm yếu của mình cần cải tiến để nâng
cao hiệu quả làm việc
Có động cơ làm việc tốt nhờ được cổ vũ khích lệ
Nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn
Có cơ hội đề đạt ý kiến cá nhân về cách quản lý và...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu quản trị NNL chương 6 - Người đăng: Chó Điêng Đầu Xù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Tài liệu quản trị NNL chương 6 9 10 152