Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo chuỗi cung cứng Unilever Việt Nam

Được đăng lên bởi khanhkissy
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2223 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuỗi cung ứng và ứng dụng tại Unilever

Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
VB2K11 – Ngoại thương 1

Đề tài:

&

Hướng dẫn: GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
Sinh viên:
Phạm Dương Anh Tuấn
Vũ Thị Kim Nguyên
Nguyễn Hoàng Linh Phương
Hồ Quang Long
Lê Nguyễn Phương Thúy
Lớp Ngoại Thương1-VB2K11

Tr.0

Chuỗi cung ứng và ứng dụng tại Unilever

Nguyễn Trường Mạnh

Lớp Ngoại Thương1-VB2K11

Tr.1

Chuỗi cung ứng và ứng dụng tại Unilever

Mục lục
1.
2.

Giới thiệu về Unilever Việt Nam:............................................................................................3
Lý thuyết về chuỗi cung ứng:..................................................................................................5
2.1
Khái niệm về quản lý chuỗi cung ứng (SCM):................................................................5
2.1.1
Giai đoạn 1: Phân phối (Distribution).....................................................................5
2.1.2
Giai đoạn 2: Hệ thống Logistics..............................................................................6
2.1.3
Giai đoạn 3: Quản trị dây chuyền cung ứng (SCM)................................................6
2.2
Vai trò của chuỗi cung ứng:.............................................................................................6
2.3
Cấu trúc chuỗi cung ứng:.................................................................................................7
3. Các thành phần trong chuỗi cung ứng:....................................................................................8
3.1.1
Hoạch định:..............................................................................................................9
3.1.1.1 Hoạch định nhu cầu:............................................................................................9
3.1.1.2 Hoạch định cung ứng.........................................................................................11
3.1.1.3 Hoạch định sản xuất...........................................................................................12
3.1.1.4 Hoạch định chuỗi cung ứng ngành hàng:..........................................................12
3.1.2
Nguồn lực:.............................................................................................................14
3.1.3
Sản xuất:................................................................................................................14
3.1.3.1 Quá trình sản xuất..............................................................................................14
3...
Chuỗi cung ứng và ứng dụng tại Unilever
Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
VB2K11 – Ngoại thương 1
Đề tài:
&
Hướng dẫn: GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
Sinh viên:
Phạm Dương Anh Tuấn
Vũ Thị Kim Nguyên
Nguyễn Hoàng Linh Phương
Hồ Quang Long
Lê Nguyễn Phương Thúy
Lớp Ngoại Thương1-VB2K11
Tr.0
Tài liệu tham khảo chuỗi cung cứng Unilever Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo chuỗi cung cứng Unilever Việt Nam - Người đăng: khanhkissy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tài liệu tham khảo chuỗi cung cứng Unilever Việt Nam 9 10 539