Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao các quốc gia thất bại

Được đăng lên bởi Phuong Nguyen Thi
Số trang: 254 trang   |   Lượt xem: 2747 lần   |   Lượt tải: 2 lần
i

LỜI KHEN NGỢI Vì sao các Quốc gia Thất bại
“Acemoglu và Robinson đã có một đóng góp quan trọng cho cuộc tranh luận về vì sao các quốc
gia nhìn giống nhau lại hết sức khác nhau đến vậy trong sự phát triển kinh tế và chính trị của
chúng. Thông qua một lượng lớn thí dụ lịch sử rộng, họ cho thấy bằng cách nào những sự phát
triển thể chế, đôi khi dựa trên hoàn cảnh rất tình cờ, đã có những hệ quả to lớn. Tính mở của một
xã hội, sự sẵn sàng của nó để cho phép sự phá hủy sáng tạo, và pháp trị dường như là có tính
quyết định đối với sự phát triển kinh tế.”
-

Kenneth J. Arrow, giải Nobel Kinh tế, 1972.

“Các tác giả đã chứng minh một cách thuyết phục rằng các nước thoát khỏi nghèo chỉ khi chúng
có các thể chế kinh tế thích hợp, đặc biệt quyền sở hữu tư nhân và cạnh tranh, Một cách độc đáo
hơn, họ chứng tỏ các nước có nhiều khả năng hơn để phát triển các thể chế đúng khi chúng có
một hệ thống chính trị đa nguyên mở với sự cạnh tranh cho chức vụ chính trị, một số lượng cử tri
rộng rãi, và một sự cởi mở cho các nhà lãnh đạo chính trị mới. Quan hệ mật thiết này giữa các
thể chế chính trị và kinh tế là tâm điểm của đóng góp lớn của họ, và đã dẫn đến một nghiên cứu
đầy sức sống về một trong những vấn đề cốt yếu trong kinh tế học và kinh tế học chính trị.”
-

Gary S. Becker, giải Nobel Kinh tế, 1992.

“Cuốn sách quan trọng và sâu sắc này, được xếp chặt bằng những thí dụ lịch sử, đưa ra lý lẽ ủng
hộ rằng các thể chế chính trị bao gồm ủng hộ các thể chế kinh tế bao gồm là chìa khóa cho sự
thịnh vượng bền vững. Cuốn sách điểm lại bằng cách nào một số chế độ tốt được đưa vào và sau
đó có một vòng xoáy thiện, trong khi các chế độ tồi vẫn ở trong một vòng xoáy luẩn quẩn. Đấy là
phân tích quan trọng không được quên.”
-

Peter Diamond, giải Nobel Kinh tế, 2010.

“Đối với những người nghĩ rằng số phận kinh tế của một quốc gia được định đoạt bởi địa lý hay
văn hóa, Daron Acemoglu và Jim Robinson có tin xấu. Chính là các thể chế do con người tạo ra,
chứ không phải địa hình địa thế hay đức tin của cha ông chúng ta, là cái quyết định liệu một quốc
gia là giàu hay nghèo. Tổng hợp một cách xuất sắc công trình của các nhà lý luận từ Adam Smith
đến Douglass North với nghiên cứu kinh nghiệm gần đây hơn của các sử gia kinh tế, Acemoglu
và Robinson đã tạo ra một cuốn sách hấp dẫn và rất dễ đọc.”
-

Niall Ferguson, tác giả của The Ascent of Money.

“Acemoglu và Robinson – hai chuyên gia hàng đầu thế giới về phát triển – tiết lộ vì sao không
phải địa lý, bệnh tật, hay văn hóa là cái giải ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tại sao các quốc gia thất bại - Người đăng: Phuong Nguyen Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
254 Vietnamese
Tại sao các quốc gia thất bại 9 10 381