Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 3030 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TÂM LÝ QUẢN LÝ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

LỜI MỞ ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới của Đảng, nhân tố con người được coi vừa là mục tiêu, vừa là
động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết
định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Thực tiễn cho thấy, bất kể hoạt động nào, đặc biệt là hoạt động quản lý, dù là quản lý xã
hội, quản lý khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, quản lý giáo dục … muốn thực hiện những mục
đích đề ra thì phải nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo khoa học về con người. Cuốn sách tâm
lý quản lý bước đầu muốn giới thiệu với bạn đọc một số kiến thức tâm lý học cá nhân, về các hiện
tượng tâm lý xã hội trong tập thể, về người lãnh đạo …trong hoạt động quản trị.
Những vấn đề quản trị, nhất là tâm lý học quản trị thực sự là vấn đề khó, không những về
mặt lý luận mà cả về mặt thực tiễn.
Bởi lẽ con người luôn giữ vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý và luôn là chủ thể của
thế giới nội tâm phong phú. Với những thuộc tính muôn màu, muôn vẻ. Các yếu tố đó, một mặt là
sản phẩm của hoạt động con người, của các điều kiện kinh tế xã hội, mặt khác là động lực nội
sinh đóng vai trò thúc đẩy hoặc cản trở hoạt động quản lý.
Tâm lý học ngày nay không chỉ là khoa học về con người, mà trở thành một trong những cơ
sở khoa học quan trọng của toàn bộ quá trình quản lý – quản lý kinh tế - quản lý xã hội cũng như
quản lý doanh nghiệp.
Bởi vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu những cơ sở tâm lý học của công tác quản lý là một yêu
cầu khách quan và bức thiết đối với tất cả những ai quan tâm đến việc cải tiến quản lý, nâng cao
hiệu quả quá trình quản lý, làm tốt việc tuyển chọn, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ quản lý.
Để quản lý có hiệu quả, người lãnh đạo phải là người quản lý đầy năng lực tổ chức vừa là
người có khả năng thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu căn bản, tính cách của nhân viên nói chung và
khách hàng nói riêng.
Căn cứ vào đề cương chi tiết của học viện công nghệ BCVT và yêu cầu của môn học. Tôi
biên soạn cuốn “Tâm lý học quản lý” nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức về tâm lý quản
lý. Trên cơ sở những kiến thức này, sinh viên sẽ có những vận dụng linh hoạt vào thực tiễn đời
sống và quản lý kinh tế, xã hội.
Chắc chắn trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp.
Xin chân thành cảm ơn.

Chương 1: Tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý

CHƯ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Tâm lý quản lý 9 10 124