Ktl-icon-tai-lieu

Tầm quan trọng xúc tiến bán hàng

Được đăng lên bởi Huy Trương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm xúc tiến bán hàng và tầm quan trọng của công tác này

Khái niệm xúc tiến bán hàng
và tầm quan trọng của công
tác này
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Khái niệm xúc tiến bán hàng
Xúc tiến thương mại là các hoạt động nhằm tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội mua bán hàng
hoá và cung ứng dịch vụ thương mại. Trong đó mua là quá trình chuyển hoá hình thái
giá trị từ T-H; bán là hình thức chuyển hoá hình thái từ H-T. Xúc tiến phục vụ cho quá
trình chuyển hoá hình thái giá trị từ T-H được gọi là xúc tiến bán hàng.
Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động mua bán hàng hoá nhằm mục đích kiếm
lợi nhuận, mua là để bán,mua tốt thì mới có khả năng bán tốt. Chính vì vậy để đạt được
mục tiêu kinh doanh , các doanh nghiệp phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến
bán hàng.
Nội dung của xúc tiến bán hàng được xác định bao gồm các nội dung chủ yếu: quảng
cáo bán hàng, khuyến mại,tham gia hội chợ, triển lãm, bán hàng trực tiếp và quan hệ
công chúng.
Xúc tiến bán hàng được hiểu là: các hoạt động có chủ đích trong lĩnh vực Marketing
của các doanh nghiệp thương mại nhằm tìm kiếm thúc đẩy cơ hội bán hàng hoá và cung
ứng dịch vụ thương mại .
Vai trò của xúc tiến bán hàng trong kinh doanh thương mại
Hiện nay, xúc tiến bán hàng là hoạt đông không thể thiếu được trong hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại , xúc tiến bán hàng
sẽ giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội phát triển các mối quan hệ thương mại với các
bạn hàng trongv và ngoài nước.

1/5

Khái niệm xúc tiến bán hàng và tầm quan trọng của công tác này

Xúc tiến bán hàng là công cụ hữu hiệu trong việc chiếm lĩnh thị trường và tăng tính cạnh
tranh của hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp trên thị trường .
Xúc tiến bán hàng là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp thông qua xúc tiến, các
doanh nghiệp có điều kiện nhìn nhận về ưu nhược điểm của hàng hoá, dịch vụ của doanh
nghiệp mình.
Xúc tiến bán hàng góp phần kích thích lực lượng bán hàng của doanh nghiệp , nâng cao
hiệu quả bán hàng.
Xúc tiến bán hàng kích thích người tiêu dùng mua sắm sản phẩm của doanh nghiệp
nhiều hơn. Qua đó, doanh nghiệp có khả năng hướng dẫn thị hiếu của khách hàng. Vì
vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp , một vấn đề quan trọng mang tính quyết định đến sự tồn tạivà phát triển
lâu dài của doanh nghiệp là: Doanh nghiệp phải tổ chức tốt xúc tiến bán hàng.
Xúc tiến bán hàng chỉ phát huy được các vai trò trên khi các doanh nghiệp tổ chức tốt
hoạt động ...
Khái niệm xúc tiến bán hàng
và tầm quan trọng của công
tác này
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Khái niệm xúc tiến bán hàng
Xúc tiến thương mại là các hoạt động nhằm tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội mua bán hàng
hoá cung ứng dịch vụ thương mại. Trong đó mua quá trình chuyển hoá hình thái
giá trị từ T-H; bán là hình thức chuyển hoá hình thái từ H-T. Xúc tiến phục vụ cho quá
trình chuyển hoá hình thái giá trị từ T-H được gọi là xúc tiến bán hàng.
Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động mua bán hàng hoá nhằm mục đích kiếm
lợi nhuận, mua là để bán,mua tốt thì mới có khả năng bán tốt. Chính vì vậy để đạt được
mục tiêu kinh doanh , các doanh nghiệp phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến
bán hàng.
Nội dung của xúc tiến bán hàng được xác định bao gồm các nội dung chủ yếu: quảng
cáo bán hàng, khuyến mại,tham gia hội chợ, triển lãm, bán hàng trực tiếp quan hệ
công chúng.
Xúc tiến bán hàng được hiểu là: các hoạt động chủ đích trong lĩnh vực Marketing
của các doanh nghiệp thương mại nhằm tìm kiếm thúc đẩy hội bán hàng hoá và cung
ứng dịch vụ thương mại .
Vai trò của xúc tiến bán hàng trong kinh doanh thương mại
Hiện nay, xúc tiến bán hàng hoạt đông không thể thiếu được trong hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại , xúc tiến bán hàng
sẽ giúp cho các doanh nghiệp hội phát triển các mối quan hệ thương mại với các
bạn hàng trongv và ngoài nước.
Khái niệm xúc tiến bán hàng và tầm quan trọng của công tác này
1/5
Tầm quan trọng xúc tiến bán hàng - Trang 2
Tầm quan trọng xúc tiến bán hàng - Người đăng: Huy Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tầm quan trọng xúc tiến bán hàng 9 10 857