Ktl-icon-tai-lieu

Tăng trưởng kinh tế

Được đăng lên bởi Shelby Gillen Graham LinCohn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tăng trưởng kinh tế có mang lại hạnh phúc?
Kinh tế ­ Thị trường
Đăng ngày Thứ bảy, 29 Tháng 6 2013 10:43

Câu trả lời không chỉ liên quan đến kinh tế mà còn liên quan đến chính trị và
chuyện cá nhân mỗi người. Nhưng rõ ràng: tiền không phải là tất cả.

Chỉ mỗi tiền thì không thể mang lại hạnh phúc, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong hạnh  
phúc của con người. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của Bruno Frey trong nhiều thập kỷ cũng  
chỉ ra rằng: khi kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn.
Nhà kinh tế người Thụy Sĩ này hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Warwick (Anh) và là 
nhà khoa học đầu tiên gắn hạnh phúc với các mô hình kinh tế. Trong sự so sánh giữa các quốc  
gia khác nhau, ông cho rằng, kinh tế phát triển, cuộc sống tiện nghi sẽ đem lại hạnh phúc cho 
người dân hơn, người dân ở các nước giàu hạnh phúc hơn người dân các nước nghèo.
Mức độ hạnh phúc
Khi nói về hạnh phúc, người ta nghĩ đến ngay mức độ hài lòng với cuộc sống một cách ch ủ
quan. Độ sung túc đóng một vai trò lớn trong phản ánh tác động c ủa tiền lên s ự cảm nh ận
hạnh phúc.
Tuy nhiên, một người nghèo cảm thấy hạnh phúc hơn một người giàu khi nhận được l ương
gấp đôi. Hay nói cách khác như Frey: “Người nhiều tiền không cảm thấy hạnh phúc hơn được
vì họ có thể kiếm được tiền hơn thế nữa.”
Tất nhiên, tiền bạc không phải là tất cả. “Có nhi ều yếu tố khác để xác định h ạnh phúc” - nhà
nghiên cứu hạnh phúc này nói. Ngoài yếu tố di truyền, mà trên tất cả là s ức kh ỏe, còn có các
yếu tố xã hội như bạn bè và gia đình quyết định mức độ hạnh phúc của con người.

Một nước phát triển thịnh vượng như Đức khác với các nước mới nổi như Trung Qu ốc hay Ấn
Độ, tăng trưởng kinh tế không phải là mục tiêu trọng tâm. Thành viên trong h ội đồng quản tr ị
của Viện nghiên cứu kinh tế Đức (DIW) ở Berlin, Gerd Wagner nêu quan điểm: "T ỷ lệ thất
nghiệp thấp, ngân sách nhà nước bền vững, hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe t ốt, t ự do và
dân chủ là những các mục tiêu còn cao hơn sự tăng trưởng kinh tế.”
Sự tăng trưởng kinh tế có thể giúp thực hiện những mục tiêu này nh ưng không phải là nhất
thiết. “Thất nghiệp có thể tránh được nếu giảm thời gian làm trong tuần, mọi người cũng s ẵn
sàng làm việc ít đi nếu như thu nhập vẫn đảm bảo. Nhà nước có thể ch ỉ tiêu bớt đi hay tăng
thuế để giảm các khoản nợ chính phủ mà không nhất thiết là phải tăng trưởng kinh tế.”
Dân chủ mang lại hạnh phúc
Các yếu tố chính trị ảnh hưởng mạnh đến sự hài lòng c ủa người dân với cuộc s ống. “ Con
người trong một xã hội dân chủ hạ...
Tăng tr ng kinh t có mang l i h nh phúc?ưở ế
Kinh t - Th tr ngế ườ
Đăng ngày Th b y, 29 Tháng 6 2013 10:43
Câu trả lời không chỉ liên quan đến kinh tế còn liên quan đến chính trị
chuyện cá nhân mỗi người. Nhưng rõ ràng: tiền không phải là tất cả.
Tăng trưởng kinh tế - Trang 2
Tăng trưởng kinh tế - Người đăng: Shelby Gillen Graham LinCohn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tăng trưởng kinh tế 9 10 481