Ktl-icon-tai-lieu

Tập Đoàn Heineken

Được đăng lên bởi bibuongbinh222
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI BÁO CÁO
Môn: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
GVHD: Th.S. THI THỊ MỸ DUYÊN
Nhóm thực hiện: 3
Danh sách nhóm
1. Trần Thị Thùy Trang.
2. Lê Thị Anh Thư.
3. Ngô Văn Trãi.
4. Quách Đức Thành.
5. Trần Hoàng Quyên.
6. Lê Ngọc Vàng.
7. Nguyễn Thị Yến.
8. Nguyễn Thanh Hằng.
9. Trịnh Thị Mai Thảo.
10. Nguyễn Thị Tú Vi.
11. Châu Thị Mỹ Linh.
12. Nguyễn Thị Yến Phương.

TẬP ĐOÀN HEINEKEN
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Thương hiệu là gì?
Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu
của nhà sản xuất gắn lên mặt, bao bì hàng hóa nhằm khẳng định chất lượng và
xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản
xuất và thường được ủy quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu theo định nghĩa của WIPO là một dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một
sản phẩm hàng hóa hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi
một cá nhân hay một tổ chức.
Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất, hiểu theo một cách đơn
giản là một cái tên gắn với một sản phẩm hoặc một nhà sản xuất. Thương hiệu
ngày nay đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa và nền
kinh tế.
2. Vai trò của thương hiệu
Thương hiệu có thể mang lại cho sản phẩm những đặc điểm và thuộc tính riêng có,
nhằm phân biệt với những sản phẩm khác.Thương hiệu có thể cam kết một tiêu
chuẩn hay đẳng cấp cho sản phẩm và đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng,
giúp họ tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm một cách dễ dàng. Thương hiệu có thể coi là
một cách hữu hiệu để đảm bảo lợi thế cạnh tranh.

-

-

Đối với doanh thu và lợi nhuận: Thương hiệu là tài sản vô hình của doanh
nghiệp, góp phần thu được doanh lợi trong tương lai bằng những giá trị gia tăng
của hàng hóa.
Đối với thị phần của doanh nghiệp: Thương hiệu duy trì lượng khách hàng
truyền thống, đồng thời thu hút thêm nhiều khách hàng mới, khách hàng tiềm
năng.
Thương hiệu giúp doanh nghiệp giảm các chi phí liên quan đến hoạt động
Marketing. Thương hiệu chính là các hoạt động Marketing hữu hiệu của các
doanh nghiệp, với những đặc tính khác biệt hóa sản phẩm, thương hiệu sẽ giúp
doanh nghiệp tấn công vào thị trường mục tiêu.
Quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường sẽ thuận lợi dễ dàng hơn nếu
doanh nghiệp đã có sẵn thương hiệu.
Thương hiệu mang lại những lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp
doanh nghiệp có điều kiện phòng thủ và chống lại những doanh nghiệp khác.
Trong lợi thế mà doanh nghiệp mang lại còn phải kể đến sự bảo hộ của Nhà Nước
và cơ quan có thẩm quyền trong việc hạn chế và chống lại đối t...
BÀI BÁO CÁO
Môn: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
GVHD: Th.S. THI THỊ MỸ DUYÊN
Nhóm thực hiện: 3
Danh sách nhóm
1. Trần Thị Thùy Trang.
2. Lê Thị Anh Thư.
3. Ngô Văn Trãi.
4. Quách Đức Thành.
5. Trần Hoàng Quyên.
6. Lê Ngọc Vàng.
7. Nguyễn Thị Yến.
8. Nguyễn Thanh Hằng.
9. Trịnh Thị Mai Thảo.
10.Nguyễn Thị Tú Vi.
11.Châu Thị Mỹ Linh.
12.Nguyễn Thị Yến Phương.
TẬP ĐOÀN HEINEKEN
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Thương hiệu là gì?
Thương hiệu khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu
của nhà sản xuất gắn lên mặt, bao hàng hóa nhằm khẳng định chất ợng
xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản
xuất và thường được ủy quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu theo định nghĩa của WIPO là một dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một
sản phẩm hàng hóa hay một dịch vụo đó được sản xuất hay được cung cấp bởi
một cá nhân hay một tổ chức.
Thương hiệu được hiểu một dạng i sản phi vật chất, hiểu theo một cách đơn
giản một cái tên gắn với một sản phẩm hoặc một nhà sản xuất. Thương hiệu
ngày nay đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong n hóa nền
kinh tế.
2. Vai trò của thương hiệu
Thương hiệu có thể mang lại cho sản phẩm những đặc điểm và thuộc tính riêng có,
nhằm phân biệt với những sản phẩm khác.Thương hiệu thể cam kết một tiêu
chuẩn hay đẳng cấp cho sản phẩm đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng,
giúp họ tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm một cách dễ dàng. Thương hiệu có thể coi
một cách hữu hiệu để đảm bảo lợi thế cạnh tranh.
Tập Đoàn Heineken - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập Đoàn Heineken - Người đăng: bibuongbinh222
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tập Đoàn Heineken 9 10 299