Ktl-icon-tai-lieu

TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011) Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Được đăng lên bởi congph
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2653 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Phiên bản tiêu chuẩn hiện hành dùng để đánh giá các hệ thống quản lý
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011) Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý - Người đăng: congph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011) Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 9 10 65