Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Thu Vu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Thẩm định giá trị doanh nghiệp, dùng chỉ số P/E để xác định giá trị của một
công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nêu ưu, nhược điểm của
phương pháp này.

Mở đầu:
Nội dung
I/ Phần lý thuyết:
1. Lý thuyết chung
1.1.
Giá trị doanh nghiệp
1.2.
Định giá giá trị doanh nghiệp
1.3.
Sự cần thiết của định giá giá trị doanh nghiệp
1.4.
Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
2. Phương pháp chỉ số P/E.
2.1. Thực chất của tỷ số P/E
2.2. Phương pháp xác định
2.3. Ưu nhược điểm của phương pháp chỉ số P/E.
II/ Phần thực tiễn:
1. Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của 3 công ty cổ phần (chúng ta
chỉ giới thiệu sơ qua thôi nhé) (Phan Hằng)
2. Xác định giá trị doanh nghiệp: phần này chúng ta chia làm 2 nhóm làm nhé,
sau đó so sánh, tổng hợp lại thành bài hoàn chỉnh.ok?
Nhóm 1: Mỹ Hạnh, Nguyễn Hiền, Phạm Hiền
Nhóm 2: Hoàng Hiên, Bích Hằng, Vũ Hằng
Ở trong phần này mình phải:
- khảo sát giá cổ phiếu của cả 3 công ty trong năm tài chính vừa qua, tức năm
2012
- tìm các chỉ số cần thiết để xác định chỉ số P/E
- lấy chỉ số P/E trung bình của 3 công ty
- đánh giá giá trị trung bình cổ phiếu 3 công ty
- lấy chỉ số P/E trung bình nhân với số lượng cổ phiếu lưu hành để tìm giá trị
doanh nghiệp.
- so sánh giá trị ước tính và giá trị trên sổ kế toán để tìm ra sự chênh lệch
- nêu các quyết định điều chỉnh, đầu tư.
- chỉ ra điểm thành công và hạn chế khi sử dụng phương pháp chỉ số P/E trong
thực tế.

Kết luận
Cố gắng tới 20/3 mọi người gửi mail lại cho tớ nhé 
Mình dự tính làm về 3 công ty: công ty mục tiêu là CTCP xuất nhập khẩu thủy sản
Bến Tre, 2 công ty còn lại để so sánh.

* công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

• công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang

* công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

• 3 công ty này đều đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, thông tin có trên
trang Sở chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

•

Các số liệu về cổ phiếu của 3 công ty này có thể tìm trên Trang 2 trên


...
Đề tài: Thẩm định giá trị doanh nghiệp, dùng chỉ số P/E để xác định giá trị của một
công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nêu ưu, nhược điểm của
phương pháp này.
Mở đầu:
Nội dung
I/ Phần lý thuyết:
1. Lý thuyết chung
1.1. Giá trị doanh nghiệp
1.2. Định giá giá trị doanh nghiệp
1.3. Sự cần thiết của định giá giá trị doanh nghiệp
1.4. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
2. Phương pháp chỉ số P/E.
2.1. Thực chất của tỷ số P/E
2.2. Phương pháp xác định
2.3. Ưu nhược điểm của phương pháp chỉ số P/E.
II/ Phần thực tiễn:
1. Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của 3 công ty cổ phần (chúng ta
chỉ giới thiệu sơ qua thôi nhé) (Phan Hằng)
2. Xác định giá trị doanh nghiệp: phần này chúng ta chia làm 2 nhóm làm nhé,
sau đó so sánh, tổng hợp lại thành bài hoàn chỉnh.ok?
Nhóm 1: Mỹ Hạnh, Nguyễn Hiền, Phạm Hiền
Nhóm 2: Hoàng Hiên, Bích Hằng, Vũ Hằng
Ở trong phần này mình phải:
- khảo sát giá cổ phiếu của cả 3 công ty trong năm tài chính vừa qua, tức năm
2012
- tìm các chỉ số cần thiết để xác định chỉ số P/E
- lấy chỉ số P/E trung bình của 3 công ty
- đánh giá giá trị trung bình cổ phiếu 3 công ty
- lấy chỉ số P/E trung bình nhân với số lượng cổ phiếu lưu hành để tìm giá trị
doanh nghiệp.
- so sánh giá trị ước tính và giá trị trên sổ kế toán để tìm ra sự chênh lệch
- nêu các quyết định điều chỉnh, đầu tư.
- chỉ ra điểm thành công và hạn chế khi sử dụng phương pháp chỉ số P/E trong
thực tế.
Kết luận
Cố gắng tới 20/3 mọi người gửi mail lại cho tớ nhé
Mình dự tính làm về 3 công ty: công ty mục tiêu là CTCP xuất nhập khẩu thủy sản
Bến Tre, 2 công ty còn lại để so sánh.
Thẩm định giá trị doanh nghiệp - Trang 2
Thẩm định giá trị doanh nghiệp - Người đăng: Thu Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thẩm định giá trị doanh nghiệp 9 10 800