Ktl-icon-tai-lieu

thành lập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luatvb2k2014
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tất cả các doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng kí Doanh nghiệp mới được hoạt
động ?
Sai . 1 số Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện phải có giấy chứng nhận kinh
doanh ngành ngành nghề có điều kiện thì mới được hoạt động chứ không chỉ cần mỗi Giấy
chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
VD: công ty luật ko phải mang hồ sơ đến cơ quan đăng kí kinh doanh nữa mà sẽ mang hồ sơ
tới Bộ tự pháp làm thủ tục thành lập doanh nghiệp
2. Cổ đông liên tục chuyển nhượng cổ phần => đến kì họp cổ đông => mời ai ? cách gửi giấy
mời họp? Điều kiện hợp lệ của cuộc họp ?
Mời cổ đông có tên trong danh sách cổ đông. Cách gửi: bằng mọi cách: thư, giấy mời, email,
đt, thông báo,... Luật ko quy định cụ thể => cứ làm. Điều lệ quy định: làm theo điều lệ. Điều
kiện hợp lệ của cuộc họp thì trong luật có.
3. Một người có thể làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của nhiều công ty hay không ?
đúng
4. Giám đốc hoặc tổng Giám đốc công ty TNHH phải sở hữu ít nhất 10% vốn điền lệ của
cty ?
Sai. nếu có năng lực hoặc ít nhất 10%, Theo Điều 65 và Điều 81
5. Doanh nghiệp Hợp tác xã mất khả năng thanh toán có thể ko đồng nghĩa vs việcDoanh
nghiệp Hợp tác xã ko còn tiền để thanh toán nợ ?
Sai. "mất khả năng thanh toán" và "không còn tiền để thanh toán nợ" là hai khái niệm khác
nhau. mất khả năng thanh toán là ko thực hiện thanh toán nợ trong vòng 03 kể từ ngày đến
hạn thanh toán. còn "không còn tiền để thanh toán nợ" thì chỉ cần là ko có tiền để thanh toán
nợ ngay thời điểm đó thôi.
6. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là thủ tục bắt buộc khi giải quyết yêu cầu phá sản ?
Sai. Thủ tục phá sản rút gọn ở Điều 105 Luật Phá sản không yêu cầu bước phục hồi hoạt
động kinh doanh đã cho phá sản rồi
7. Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán được quyền tự do kinh doanh sau khi có quyết
định mở thủ tục phá sản
Sai. Có thể hạn chế nếu hd đó gây ảnh hg tới trả nợ
8. Trong mọi trường hợp, chủ Doanh nghiệp tư nhân bị phá sản đều bị cấm thành lập quản lí
Doanh nghiệp
Sai. Chủ Doanh nghiệp tư nhân bị phá sản rồi sau đó vẫn có quyền thành lập, thành lập quản
lý DN vì Điều 18 Luật DN ko cấm và Điều 130 Luật PS chỉ quy định như vậy về Doanh nghiệp
tư nhân thôi.

9. Tất cả tranh chấp giữa các thương nhân với nhau đều có thể thỏa thuận chọn trọng tài
thương mại để giải quyết?
Đúng.Vì trọng tài là một cách giải quyết tranh chấp do các bên phát sinh tranh chấp có thỏa
thuận và lựa chọn.
10. Trong thủ tục phá sản doanh nghiệp hợp tác xã,việc triệu tập hội nghi chủ nợ là thủ tục
bắt buộc?
Đúng. Theo chương V luật ph...
1. Tất cả các doanh nghiệp phải giấy chứng nhận đăng Doanh nghiệp mới được hoạt
động ?
Sai . 1 số Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề điều kiện phải giấy chứng nhận kinh
doanh ngành ngành nghề điều kiện thì mới được hoạt động chứ không chỉ cần mỗi Giấy
chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
VD: công ty luật ko phải mang hồ sơ đến cơ quan đăng kí kinh doanh nữa mà sẽ mang hồ sơ
tới Bộ tự pháp làm thủ tục thành lập doanh nghiệp
2. Cổ đông liên tục chuyển nhượng cổ phần => đến kì họp cổ đông => mời ai ? cách gửi giấy
mời họp? Điều kiện hợp lệ của cuộc họp ?
Mời cổ đông có tên trong danh sách cổ đông. Cách gửi: bằng mọi cách: thư, giấy mời, email,
đt, thông báo,... Luật ko quy định cụ thể => cứ làm. Điều lệ quy định:m theo điều lệ. Điều
kiện hợp lệ của cuộc họp thì trong luật có.
3. Một người có thể làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của nhiều công ty hay không ?
đúng
4. Giám đốc hoặc tổng Giám đốc công ty TNHH phải sở hữu ít nhất 10% vốn điền lệ của
cty ?
Sai. nếu có năng lực hoặc ít nhất 10%, Theo Điều 65 và Điều 81
5. Doanh nghiệp Hợp tác mất khả năng thanh toán thể ko đồng nghĩa vs việcDoanh
nghiệp Hợp tác xã ko còn tiền để thanh toán nợ ?
Sai. "mất khả năng thanh toán" "không còn tiền để thanh toán nợ" hai khái niệm khác
nhau. mất khả năng thanh toán ko thực hiện thanh toán nợ trong vòng 03 kể từ ngày đến
hạn thanh toán. còn "không còn tiền để thanh toán nợ" thì chỉ cần là ko có tiền để thanh toán
nợ ngay thời điểm đó thôi.
6. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là thủ tục bắt buộc khi giải quyết yêu cầu phá sản ?
Sai. Thủ tục phá sản rút gọn Điều 105 Luật Phá sản không yêu cầu bước phục hồi hoạt
động kinh doanh đã cho phá sản rồi
7. Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán được quyền tự do kinh doanh sau khi quyết
định mở thủ tục phá sản
Sai. Có thể hạn chế nếu hd đó gây ảnh hg tới trả nợ
8. Trong mọi trường hợp, chủ Doanh nghiệp tư nhân bị phá sản đều bị cấm thành lập quản
Doanh nghiệp
Sai. Chủ Doanh nghiệp tư nhân bị phá sản rồi sau đó vẫn có quyền thành lập, thành lập quản
lý DN vì Điều 18 Luật DN ko cấm và Điều 130 Luật PS chỉ quy định như vậy về Doanh nghiệp
tư nhân thôi.
thành lập doanh nghiệp - Trang 2
thành lập doanh nghiệp - Người đăng: luatvb2k2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thành lập doanh nghiệp 9 10 579