Ktl-icon-tai-lieu

thảo luận tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi nguyenanhthu712
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thảo luận
Tài chínhtiềntệ

Đề tài:Táicơ cấu hệ thống ngânthươngmại
GVHD:BùiThịLâm

Mụclục
A.Mở đầu.
B.Nộidung.
I.Đánh giá hiện trạng hiện nay trong việc tái cấu trúcNHTM.
II.Tái cấu trúcNHTM.
1.Thựctrạng tái cơ cấu hệ thốngNHTM.
2.Giảipháp tái cơ cấu hệ thốngNHTM.
C.Kết luận.

A. Mở đầu
-Qua20năm đổi mới và phát triển, hệ thống NHVN đóng vai trò quan trọng
trong chức năng “bà đỡ” góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới và phát triển
của hệ thống KTQD hướng tới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN trong thời kỳ quá độvà hệ thống ngân hàng VN cũng là một trong
những ngành đi tiên phongvề mở cửa thị trườngvà hội nhập quốc tế.

-(TBKTSG)(1)-Khôngthể phủnhận những bước tiến vượt bậc cũng như những
thành tựu đáng kể của hệ thốngngân hàng trong những năm vừa qua với
mạng lưới cung cấp dịch vụ ngân hàng phong phú, phục vụ mọi thành phần
kinh tế. Song, hệ thống này cũng đang bộc lộ không ít những hạn chế, yếu
kém với mô hình quản trị cũ.
=>Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hiện nay đang là nhiệm vụ cấp bách, trọng
tâm, mang tính quyết định đến sự thành công của toàn bộ chương trình tái
cấu trúc nền kinh tế.

Một số ngânhàng

B. Nội Dung
I.Đánh giá hiện trạng hiện nay trong việc tái cấu trúc
NHTM.
 Sự phát triển HTNH hiện nay phản ánh chính xác sự phát triển của nền kinh
tế.
 Tái cấu trúc ngân hàng yêu cầu hết sức cấp bách.
 Thị trường ngân hàng và thị trường bất động sản luôn có sự ảnh hưởng qua
lại với nhau.

 Ở Việt Nam bảo hiểm tiền gửi là 50 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các
nước.

 Quốc hội đang thảo luận về việc nâng bảo hiểm tiền gửi cho phù hợp với thu
nhập người dân.

 Đã bắt đầu có sự dịch chuyển tiền gửi từ ngân hàng nhỏ sang ngân hàng
lớn.

 Đã có hiện tượng người gửi rút tiền ra để mua vàng và ngoại tệ do lãi suất
kém hấp dẫn hơn trước.

II.Táicấutrúcngân hàngthươngmại(NHTM).

1.Thựctrạng tái cơ cấu hệ thống NHTM
1.1.Cơ cấu suy thoái kinhtế
a.Tăng trưởng tín dụng nóng:
Kinh tế ViệtNamvẫn được coi là nền kinh tế tăng
trưởng dựa nhiều vào vốn chỉ số ICOR (2)tăng cao
trong nhiều năm qua cho thấy rõ đặc điểm
này.Tăng trưởngTD bình quân mấy nămqua
ởnước ta đạt gần 30%/năm, trong khi các nghiên
cứu chỉ ra rằng,tăngtrưởngTDgấp khoảng 3 lần
tăng trưởng kinh tế (GDP) hàng năm là phù hợp.

Đồthị:Tốcđộtăng trưởngkinhtế(1990-2010)

b)Mởrộngquy môquámức:

-Thốngkê cho thấy những năm 1990 tín dụng
chonềnkinhtếbằngkhoảng18% GDP,tuynhiênđếnnay (năm
2009) quy mô tín dụngđãđạtgần100% GDP.
Tốcđộtiềntệhóanềnkinhtế(M2(3)/GDP)đếnnayướckhoảng110
%,tro...
Thảo luận
Tài chínhtiềntệ
Đề tài:Táicơ cấu hệ thống ngânthươngmại
GVHD:BùiThịLâm
thảo luận tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thảo luận tài chính tiền tệ - Người đăng: nguyenanhthu712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
thảo luận tài chính tiền tệ 9 10 965