Ktl-icon-tai-lieu

Thay đổi và phát triển tổ chức

Được đăng lên bởi Tâm Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 2 lần
[THAY ĐỔI PHÁT TRIỂN TC – TS. LÊ TẤN PHƯỚC]

CÂU 1: ÁP LỰC SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC
Thế kỷ 21 là thời đại của sự thay đổi, việc bùng nổ công nghệ thông tin và
viễn thông, môi trường hoạt động thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh mỗi ngày
một gia tăng buộc các nhà quản trị phải hướng đến sự thay đổi. Bất kỳ một tổ
chức nào cũng mong muốn sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp ra thị trường
được chấp nhận và có khả năng cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng loại trên
thị trường. Điều mong muốn này hoàn toàn có khả năng thực hiện khi tổ chức đó
tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.
VẬY TẠI SAO CẦN PHẢI THAY ĐỔI?
Theo John.F.Kennedy “Thay đổi là quy luật của cuộc sống và những
người chỉ nhìn thấy quá khứ hoặc hiện tại thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ những cơ hội
trong tương lai”.
Sự thay đổi ở đây được hiểu là quá trình cải tổ một cách chủ động nhằm
mục đích tạo sự cạnh tranh lớn hơn cho tổ chức. Sự thay đổi có thể từ việc lớn
như tái cơ cấu tổ chức, tổ chức lại hoạt động các bộ phận,áp dụng qui trình,
công nghệ mới,… đến việc nhỏ như tổ chức lại phong cách hoạt động, thay đổi
chất lượng sản phẩm,… Đối với tổ chức, thay đổi suy cho cùng là nhằm mục
đích nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm để giữ thế cạnh tranh
và phát triển, từ đó làm gia tăng lợi ích chung của tổ chức. Đối với cá nhân, thay
đổi giúp cho công việc thú vị hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, và bản thân cảm thấy
năng động hơn, tự tin hơn, hiện đại hơn.
NHẬN BIẾT ÁP LỰC SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC TỪ ĐÂU?
Từ môi trường bên trong: Từ những mục tiêu của tổ chức, nhà quản trị
quyết định sự thay đổi cần thiết trong tổ chức. Sự thay đổi xuất phát từ nội bộ tổ
chức có thể từ các lý do như có sự thay đổi về mục tiêu hoạt động, sự thay đổi
NGUYỄN CHÍ TÂM
.

1

[THAY ĐỔI PHÁT TRIỂN TC – TS. LÊ TẤN PHƯỚC]

trong hoạt động đòi hỏi những sự thay đổi khác, sự thay đổi trong nguồn nhân
lực,…
Từ môi trường bên ngoài: Do có sự thay đổi trong hệ thống pháp lý, thay
đổi về phía các nhà đầu tư như áp lực về cổ tức, thay đổi về phía khách hàng
như sự trung thành của khách hàng, ý kiến đóng góp của khách hàng, … cũng
buộc các nhà quản trị quyết định sự thay đổi cần thiết.
NHỮNG ÁP LỰC BÊN TRONG
NHỮNG ÁP LỰC BÊN NGOÀI
 Công nghệ mới (Tốc độ thay đổi công  Cạnh tranh (động thái từ đối thủ:
nghệ ngày càng mạnh mẽ và thần tốc)

thêm sản phẩm mới, ha giá thành, tăng

 Sự thay đổi những giá trị công việc

cường các dịch vụ hỗ trợ…)

 Sự sáng tạo những kiến thức mới (xu  Sự thay đổi nhu cầu của khách hàng
thế hiện nay là thời đại...
[THAY ĐỔI PHÁT TRIỂN TC – TS. LÊ TẤN PHƯỚC]
CÂU 1: ÁP LỰC SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC
Thế kỷ 21 thời đại của sự thay đổi, việc bùng nổ công nghệ thông tin
viễn thông, môi trường hoạt động thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh mỗi ngày
một gia tăng buộc các n quản tr phải hướng đến sự thay đổi. Bất kỳ một tổ
chức nào cũng mong muốn sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp ra thị trường
được chấp nhận có khả năng cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng loại trên
thị trường. Điều mong muốn này hoàn toàn có khả năng thực hiện khi tổ chức đó
tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.
VẬY TẠI SAO CẦN PHẢI THAY ĐỔI?
Theo John.F.Kennedy “Thay đổi quy luật của cuộc sống những
người chỉ nhìn thấy quá kh hoặc hiện tại thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ những hội
trong tương lai”.
Sự thay đổi đây được hiểu q trình cải tổ một cách chủ động nhằm
mục đích tạo sự cạnh tranh lớn hơn cho tổ chức. Sự thay đổi thể từ việc lớn
như tái cấu tổ chức, tổ chức lại hoạt động các bộ phận,áp dụng qui trình,
công nghệ mới, đến việc nhỏ như tổ chức lại phong cách hoạt động, thay đổi
chất lượng sản phẩm,… Đối với tổ chức, thay đổi suy cho cùng nhằm mục
đích nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm để giữ thế cạnh tranh
và phát triển, từ đó làm gia tăng lợi ích chung của tổ chức. Đối với nhân, thay
đổi giúp cho công việc thú vị hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, bản thân cảm thấy
năng động hơn, tự tin hơn, hiện đại hơn.
NHẬN BIẾT ÁP LỰC SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC TỪ ĐÂU?
Từ môi trường bên trong: Từ những mục tiêu của tổ chức, nhà quản trị
quyết định sự thay đổi cần thiết trong tổ chức. Sự thay đổi xuất phát từ nội bộ tổ
chức thể từ các do như sự thay đổi về mục tiêu hoạt động, sự thay đổi
NGUYỄN CHÍ TÂM
1
.
Thay đổi và phát triển tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thay đổi và phát triển tổ chức - Người đăng: Tâm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thay đổi và phát triển tổ chức 9 10 391