Ktl-icon-tai-lieu

Thể chế tham nhũng

Được đăng lên bởi nguyentuantu2461994
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THAM NHŨNG

THAM NHŨNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ THAM
NHŨNG Ở VIỆT NAM

MỞ ĐẦU
Tham nhũng là một căn bệnh phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Vào
những năm 50 cảnh sát Cam-pu-chia đã nói không úp mở rằng: làm ruộng ăn
lúa, làm làng ăn hối lộ. Mới đây chủ tịch Đảng cầm quyền Um nô, Thủ
tướng Malaixia – Mahathir Mohamad đã khóc trước đại hội Đảng về nạn
tham nhũng…Còn ở Việt Nam từ thời Hồng Đức và Gia Long đã có các bộ
luật để chống tham nhũng. Thời Minh Mạng có” phép làm liêm”, thời Tự
Đức có ” chính sách báo liêm” của Nguyễn Trường Tộ. Ngày nay khả năng
kiểm soát tham nhũng là 1 trong 4 chỉ tiêu đánh giá chất lượng thể chế của
mỗi Quốc gia . Có thể nói tham nhũng là căn bệnh hiểm nghèo gắn liền với
mọi Nhà nước, bởi lẽ chừng nào còn Nhà nước thì còn quyền lực, mà còn
quyền lực thì dễ xuất hiện những người dùng sai quyền lực. Cuộc đấu tranh
để loại bỏ những người sử dụng sai quyền lực ra khỏi bộ máy nhà nước các
cấp là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục bền bỉ và kiên định của mọi nhà nước,
chống mạnh thì thịnh, chống yếu thì suy, ngoài ra không có con đường nào
khác.
Ở nước ta, từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước XHCN là con đường hoàn
toàn mới mẻ. Những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ
trương, chính sách cởi mở, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát
triển. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật vẫn thiếu đồng bộ, một số văn bản pháp
quy vừa mới ban hành đã sớm lạc hậu với thực tiễn, tạo nhiều sơ hở, dễ bị
lợi dụng. Thực trạng báo động ở nước ta hiện nay là tệ tham nhũng ngày
càng trầm trọng, trở nên phổ biến trong tất cả các lĩnh vực từ công an đến
hải quan, từ tài nguyên môi trường đến xây dựng, thuế, ngân hàng, y tế, giáo
dục cho đến cả thanh tra, kiểm sát, tòa án,… Từ lĩnh vực kinh tế cho đến cả
chính trị với quy mô các vụ án ngày càng lớn, tính chất ngày càng nghiêm
trọng, diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo thống kê của Tổ
chức Minh bạch Thế giới về chỉ số tham nhũng của các nước trên thế giới
qua các năm, Việt Nam xếp hạng thứ 112/182 trong năm 2011.
A.

1

THAM NHŨNG
Số liệu thống kê khoảng 10 năm trở lại đây (từ 2002 đến 2011) cho
thấy tình trạng tham nhũng ở nước ta ngày càng có xu hướng tăng lên. Trong
xã hội ta hiện nay, việc “bôi trơn”, quà cáp, đã trở thành một thói quen có
tính “quy luật” mà hầu như ai cũng ít nhất một lần nghĩ đến và thực hiện để
được thiên vị, ưu tiên, “thuận buồn xuôi gió”. Mặc dù Đảng và Nhà nước ta
đã ban hành nhiều văn bản về phòng, ch...
THAM NHŨNG
THAM NHŨNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ THAM
NHŨNG Ở VIỆT NAM
A. MỞ ĐẦU
Tham nhũng là một căn bệnh phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Vào
những năm 50 cảnh sát Cam-pu-chia đã nói không úp mở rằng: làm ruộng ăn
lúa, làm làng ăn hối lộ. Mới đây chủ tịch Đảng cầm quyền Um nô, Thủ
tướng Malaixia Mahathir Mohamad đã khóc trước đại hội Đảng về nạn
tham nhũng…Còn Việt Nam từ thời Hồng Đức Gia Long đã các bộ
luật đ chống tham nhũng. Thời Minh Mạng có” phép làm liêm”, thời Tự
Đức chính sách báo liêm” của Nguyễn Trường Tộ. Ngày nay khả năng
kiểm soát tham nhũng 1 trong 4 chỉ tiêu đánh g chất lượng thể chế của
mỗi Quốc gia . thể nói tham nhũng căn bệnh hiểm nghèo gắn liền với
mọi Nhà nước, bởi lẽ chừng nào còn Nhà ớc thì còn quyền lực, mà còn
quyền lực thì dễ xuất hiện những người dùng sai quyền lực. Cuộc đấu tranh
để loại bỏ những người sử dụng sai quyền lực ra khỏi bộ máy nhà nước c
cấp là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục bền bỉ kiên định của mọi nhà nước,
chống mạnh thì thịnh, chống yếu thì suy, ngoài ra không con đường nào
khác.
nước ta, từ chế quản tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang
chế thị trường sự quản của Nhà nước XHCN con đường hoàn
toàn mới mẻ. Những năm qua Đảng N ớc đã ban hành nhiều chủ
trương, chính sách cởi mở, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát
triển. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật vẫn thiếu đồng bộ, một số văn bản pháp
quy vừa mới ban hành đã sớm lạc hậu với thực tiễn, tạo nhiều hở, dễ bị
lợi dụng. Thực trạng báo động nước ta hiện nay tệ tham nhũng ngày
càng trầm trọng, trở nên phổ biến trong tất cả các lĩnh vực t công an đến
hải quan, từ tài nguyên môi trường đến xây dựng, thuế, ngân hàng, y tế, giáo
dục cho đến cả thanh tra, kiểm sát, tòa án,… Từ lĩnh vực kinh tế cho đến cả
chính trị với quy các vụ án ngày càng lớn, tính chất ngày càng nghiêm
trọng, diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo thống của Tổ
chức Minh bạch Thế giới về chỉ số tham nhũng của các nước trên thế giới
qua các năm, Việt Nam xếp hạng thứ 112/182 trong năm 2011.
1
Thể chế tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thể chế tham nhũng - Người đăng: nguyentuantu2461994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Thể chế tham nhũng 9 10 776