Ktl-icon-tai-lieu

Thế giới phẳng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 505 trang   |   Lượt xem: 12123 lần   |   Lượt tải: 32 lần
TỦ SÁCH SOS2

THOMAS L. FRIEDMAN

THẾ GIỚI LÀ PHẲNG
Tóm tắt Lịch sử Thế kỉ Hai mươi Mốt

Farrar, Straus and Gioux / New York

1

Mục Lục
1. Khi Tôi Còn Đang Ngủ..............................................................4
2. Mười Lực làm Phẳng Thế giới................................................48
LỰC LÀM PHẲNG # 1...............................................................48
LỰC LÀM PHẲNG # 2...............................................................56
LỰC LÀM PHẲNG # 3...............................................................71
LỰC LÀM PHẲNG # 4...............................................................81
LỰC LÀM PHẲNG # 5.............................................................103
LỰC LÀM PHẲNG # 5.............................................................114
LỰC LÀM PHẲNG # 7.............................................................129
LỰC LÀM PHẲNG # 8.............................................................142
LỰC LÀM PHẲNG # 9..............................................................151
LỰC LÀM PHẲNG # 10...........................................................160
3. Ba Sự Hội tụ............................................................................173
SỰ HỘI TỤ I...............................................................................176
SỰ HỘI TỤ II.............................................................................177
SỰ HỘI TỤ III............................................................................181
ZIPPIE.........................................................................................191
VỚI TÌNH YÊU TỪ NGA.........................................................194
BA SỰ HỘI TỤ KHÁC..............................................................197
4. Sự Sắp xếp Vĩ đại....................................................................201
INDIA ĐỐI LẠI INDIANA:AI BOC LOT AI.........................205
CÁC CÔNG TI DỪNG VÀ BẮT ĐẦU Ở ĐÂU?.....................208
TỪ MỆNH LỆNH VÀ CHỈ HUY ĐẾN CỘNG TÁC VÀ KẾT
NỐI..............................................................................................212
NHIỀU RỐI LOẠN BẢN SẮC.................................................214
AI SỞ HỮU GÌ?.........................................................................217
CÁI CHẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI BÁN HÀNG...................219
5. Mĩ và Tự do Thương mại.......................................................225
Ricardo Vẫn còn Đúng?..................................................
TỦ SÁCH SOS
2
THOMAS L. FRIEDMAN
THẾ GIỚI LÀ PHẲNG
Tóm tắt Lịch sử Thế kỉ Hai mươi Mốt
Farrar, Straus and Gioux / New York
1
Thế giới phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế giới phẳng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
505 Vietnamese
Thế giới phẳng 9 10 718