Ktl-icon-tai-lieu

THE VALUES OF INFORMATION SYSTEMS PROFESSTIONALS : AN INVESTIGATION INTO BARRIERS PREVETING INTERGRATION OF IS WITH THE ORGANIZATION

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 254 trang   |   Lượt xem: 2466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THE VALUES OF INFORMATION SYSTEMS PROFESSTIONALS : AN INVESTIGATION INTO BARRIERS PREVETING INTERGRATION OF IS WITH THE ORGANIZATION - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
254 Vietnamese
THE VALUES OF INFORMATION SYSTEMS PROFESSTIONALS : AN INVESTIGATION INTO BARRIERS PREVETING INTERGRATION OF IS WITH THE ORGANIZATION 9 10 41