Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường lao động người giúp việc gia đình tại Hà Nội

Được đăng lên bởi huytuan00080
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2179 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC

1

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Hình 2.1: Đường cung lao động

15

Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP của Hà Nội năm 2010 – 2013

24

Hình 3.2: Tỉ lệ lạm phát của Việt Nam từ năm 2010 – 2013

25

Hình 3.3: Dân số Hà Nội từ năm 2010 – 2013

27

Hình 3.4: thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội năm 2010 – 2013

28

Hình 3.5: Việt Nam trong so sánh với các nước về trong các tiêu chí về thiết chế
vĩ mô

29

Hình 3.6: Mức độ của cầu lao động giúp việc gia đình

30

Hình 3.7: Thu nhập của các gia đình có thuê người giúp việc

32

Hình 3.8: Tỷ lệ mức thu nhập gia đình phân theo hình thức sử dụng lao động

33

Hình 3.9: Thể hiện phương thức tiếp cận nguồn lao động giúp việc gia đình

35

Hình 3.10: Thể hiện tỷ lệ mức lương mà người lao động được nhận

37

Hình 3.11: Mức độ hài lòng phân theo hình thức làm việc

41

2

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Thống kê về mức thu nhập của những hộ gia đình

3

Bảng 3.2: Thống kê tỷ lệ thu nhập của hộ gia đình phân theo hình thức sử dụng

2

lao động
Bảng 3.3: Quy mô gia đình của những hộ có sử dụng người giúp việc gia đình

3

Bảng 3.4: Phương thức thuê lao động giúp việc gia đình

3

Bảng 3.5: Mức lương người lao động giúp việc gia đình được hưởng

3

Bảng 3.6: Mức lương đại diện của các khoảng lương

4

Bảng 3.7: Loại hình công việc đang làm

3

Bảng 3.8: Mức độ hài lòng về công việc và chủ nhà

5

Bảng 3.9: Mức độ thỏa mãn với công việc phân theo hình thức làm việc

3

Bàng 3.10: Mức độ hài lòng về mức lương được nhận

6
3
7
3
9
4
0
4
0
4
2

3

LỜI MỞ ĐẦU
Người giúp việc gia đình trong những năm gần đây đã trở thành một cụm từ khá
quen thuộc và phổ biến. Ngày nay, giúp việc gia đình đã trở thành một nghề để kiếm
sống như bao nghề khác. Đồng thời, nghề giúp việc gia đình đã và đang có sự thay đổi
cả về quy mô và hình thức. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng số lượng tham gia
vào lực lượng lao động người giúp việc gia đình ngày càng nhiều, và người giúp việc
không phải chỉ ở cùng với nhà chủ và làm tất cả mọi việc, mà có thể làm theo giờ, và
có thể quy định rõ những công việc phải làm.
Một trong những điểm mới nhất của Bộ Luật Lao Động năm 2012 là được bổ
sung các điều luật liên quan đến người giúp việc gia đình. Điều này chứng tỏ, Luật
pháp đã có sự quan tâm đến một đối tượng lao động mới, Nhà nước sẽ bảo vệ và phát
triển thị trường lao động này.
Thị trường lao động người giúp việc phát triển, điều này đồng nghĩa với việc
nhu cầu giúp ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường lao động người giúp việc gia đình tại Hà Nội - Người đăng: huytuan00080
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Thị trường lao động người giúp việc gia đình tại Hà Nội 9 10 583