Ktl-icon-tai-lieu

thị trường vốn

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN.
Vai trò của thị trường vốn:
1.tập trung và tích tụ vốn cho đơn vị phát hành và cho nền kt
2.tạo lập cơ chế đt thúc đẩy quá trình sử dụng vốn có hiệu quả.
3.thu hút vốn đt nc ngoài
4.tạo đk cho công chúng đa dạng hóa và mở rộng cơ hội đt
Vai trò khác: - tạo tính thanh khoản cho các công cụ đt
- đánh giá hđ của DN
- tạo mt cho CP thực hiện các cs vĩ mô
II/ công cụ đt chủ yếu trên thị trường vốn:
1.cổ phiếu: xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông. Chỉ có ct cổ phần mới phát hành cổ
phiếu. thời gian đáo hạn bằng tg tồn tại của cty cổ phần. bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ
phiếu ưu đãi.
Cổ phiếu ưu đãi xác nhận số quyền và lợi ích của cổ đông ở mức cao hơn so với các cổ đông
phổ thông nhưng cũng hạn chế ở một số quyền và lợi ích khác, bao gồm : cổ phiếu ưu đãi cổ
tức, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
2.trái phiếu: thời gian đáo hạn là hữu hạn,chủ thể phát hành ko chỉ cty cổ phần mà còn các
loại hình DN khác. Tiền lãi trái phiếu thường là ổn định so với mệnh giá\
3. chứng khoán có thể chuyển đổi: là loại ck tùy theo lựa chọn và đk nhất định có thể đổi nó
lấy một or 1 số ck loại khác
4. ck phái sinh: dc phát hành trên cơ sở các ck đã có nhằm các mục tiêu khác nhau
-Quyền chọn: quyền đc ghi trong hợp đồng quyền đc mua or bán(số lượng+tg+mức giá)
Quyền chọn mua đc thực hiện khi dự đoán giá ck có xu hướng tăng, quyền chọn bán đc thực
hiện khi dự đoán giá ck có xu hướng tăg
-Hợp đồng tương lai: là cam kết mua or bán các loại, nhóm, chỉ số ck (số lượng+mức
giá+ngày xđ trong tương lai)
-Quyền mua cổ phần: đặc quyền mua ngắn hạn
-Chứng quyền: loại ck đc phát hành cùng với phát hành trái phiếu or cổ phiếu ưu đãi, quyền
mua 1 số cổ phiếu phổ thông (mức giá+thời hạn) tạo thành dòng tiền, tăng thêm lượng cổ
phiếu đang lưu hành.
III/ các chủ thể tham gia:
1.Tổ chức phát hành: huy động vốn. cung cấp các ck + công cụ thi trường vốn
2.Nhà dt: mang hành vi cả nhà đt thuần túy+người buôn bán ck+người đầu cơ
3.Công ty ck: đảm nhiệm các nghiệp vụ: môi giới + tự doah+ bảo lãnh phát hành+tư vấn
4.cơ quan qly NN về ck và tt ck
Chương II: HUY ĐỘNG VỐN QUA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
I/ Bản chất: thông qua hành vi phát hành, đó là hoạt động của tt ck sơ cấp: thị trường mua bán
lần đầu kéo theo sự gia tăng về quy mô vốn, tiền đề cho sự pt của tt ck
II/ Phát hành chứng khoán:
1.phát hành riêng lẻ: đv phát hành trong phạm vi 1 số nhà đt nhất định, đk hạn chế, ko chịu sự
điều chỉnh của pháp luật, ko đc niêm yết.

2.phát hành ck ra...
Chương I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN.
Vai trò của thị trường vốn:
1.tập trung và tích tụ vốn cho đơn vị phát hành và cho nền kt
2.tạo lập cơ chế đt thúc đẩy quá trình sử dụng vốn có hiệu quả.
3.thu hút vốn đt nc ngoài
4.tạo đk cho công chúng đa dạng hóa và mở rộng cơ hội đt
Vai trò khác: - tạo tính thanh khoản cho các công cụ đt
- đánh giá hđ của DN
- tạo mt cho CP thực hiện các cs vĩ mô
II/ công cụ đt chủ yếu trên thị trường vốn:
1.cổ phiếu: xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông. Chỉ có ct cổ phần mới phát hành cổ
phiếu. thời gian đáo hạn bằng tg tồn tại của cty cổ phần. bao gồm cổ phiếu phổ thông cổ
phiếu ưu đãi.
Cổ phiếu ưu đãi xác nhận số quyền lợi ích của cổ đông ở mức cao hơn so với các cổ đông
phổ thông nhưng cũng hạn chế một số quyền lợi ích khác, bao gồm : cổ phiếu ưu đãi cổ
tức, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
2.trái phiếu: thời gian đáo hạn hữu hạn,chủ thể phát hành ko chỉ cty cổ phần còn các
loại hình DN khác. Tiền lãi trái phiếu thường là ổn định so với mệnh giá\
3. chứng khoán thể chuyển đổi: loại ck tùy theo lựa chọn đk nhất định thể đổi
lấy một or 1 số ck loại khác
4. ck phái sinh: dc phát hành trên cơ sở các ck đã có nhằm các mục tiêu khác nhau
-Quyền chọn: quyền đc ghi trong hợp đồng quyền đc mua or bán(số lượng+tg+mức giá)
Quyền chọn mua đc thực hiện khi dự đoán giá ck xu hướng tăng, quyền chọn bán đc thực
hiện khi dự đoán giá ck có xu hướng tăg
-Hợp đồng tương lai: là cam kết mua or bán các loại, nhóm, chỉ số ck (số lượng+mức
giá+ngày xđ trong tương lai)
-Quyền mua cổ phần: đặc quyền mua ngắn hạn
-Chứng quyền: loại ck đc phát hành cùng với phát hành trái phiếu or cổ phiếu ưu đãi, quyền
mua 1 số cổ phiếu phổ thông (mức giá+thời hạn) tạo thành dòng tiền, tăng thêm lượng cổ
phiếu đang lưu hành.
III/ các chủ thể tham gia:
1.Tổ chức phát hành: huy động vốn. cung cấp các ck + công cụ thi trường vốn
2.Nhà dt: mang hành vi cả nhà đt thuần túy+người buôn bán ck+người đầu cơ
3.Công ty ck: đảm nhiệm các nghiệp vụ: môi giới + tự doah+ bảo lãnh phát hành+tư vấn
4.cơ quan qly NN về ck và tt ck
Chương II: HUY ĐỘNG VỐN QUA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
I/ Bản chất: thông qua hành vi phát hành, đó là hoạt động của tt ck sơ cấp: thị trường mua bán
lần đầu kéo theo sự gia tăng về quy mô vốn, tiền đề cho sự pt của tt ck
II/ Phát hành chứng khoán:
1.phát hành riêng lẻ: đv phát hành trong phạm vi 1 số nhà đt nhất định, đk hạn chế, ko chịu sự
điều chỉnh của pháp luật, ko đc niêm yết.
thị trường vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường vốn - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thị trường vốn 9 10 171