Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam.

Được đăng lên bởi thimaithuy.tran@gmail.com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam

Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam với kim
ngạch trong tháng 7/2007 đạt trên 81,6 triệu USD, tăng 25,6% so với tháng 7/06.
Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường này 7 tháng
đầu năm đạt 508,3 triệu USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm
38,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ. Các sản phẩm chủ yếu xuất sang
thị trường này vẫn là đồ nội thất dùng trong phòng ngủ như giường gỗ, tủ áo, bàn
trang điểm, kệ đầu giường… Những năm gần đây, xuất khẩu các sản phẩm gỗ nội
thất của Việt Nam sang thị trường Mỹ đã gia tăng khá nhanh. Tính chung cả sản
phẩm gỗ và nội thất, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng gấp 56 lần, từ 16
triệu USD (năm 2001) lên 902,5 triệu USD (năm 2006). Theo một con số thống
kê, năm 2001 Việt Nam chỉ mới xuất khẩu vào Hoa Kỳ một lượng rất nhỏ đồ gỗ,
16,1 triệu USD, chiếm 0,06% tỷ trọng nhập khẩu đồ gỗ của nước này. Sang năm
2002, con số này nhảy vọt, đạt 44,7 triệu USD, tăng 178% so với 2001 và vượt
qua cả tốc độ tăng trưởng của tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
sang Hoa Kỳ 1,84 lần, đạt tỷ trọng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của cả
nước. Những năm tiếp theo đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam
sang Hoa Kỳ tuy vẫn giữ ở mức độ khá cao, song đã có nhiều dấu hiệu thiếu ổn
định. Năm 2003 đạt 116 triệu USD, tăng 160% và đây là mức tăng cao nhất trong
số 25 nước xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu sang Mỹ, tăng gần gấp 6 lần tổng kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ (98%) và chiếm 20% thị phần đồ gỗ của Việt
Nam.Đến năm 2004, con số này là 388 triệu USD, tăng 235% và là mức tăng kỷ
lục do năm đầu Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệu lực. Hoa Kỳ
trở thành nhà nhập khẩu đồ gỗ lớn nhất của Việt Nam và hàng đồ gỗ của Việt Nam
vào thị trường này đứng thứ 3 sau dệt may và giày dép. Đến năm 2005, bắt đầu có
dấu hiệu đi xuống khi kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ chỉ đạt 697 triệu USD trong số
1,53 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam (chiếm 79%). Tốc độ tăng
trưởng năm 2006 là 29% với 902,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Riêng quý
I/2007, kim ngạch đạt được 277,7 triệu USD, tăng được 49% so cùng kỳ. Xuất
khẩu đồ gỗ nội thất của Việt Nam vào Mỹ tăng nhanh là do một số nguyên nhân,
trong đó yếu tố quan trọng là Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ đã bắt đầu có hiệu
lực. Theo đó, thuế nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam giảm mạnh, trung bình từ 50 –

55% xuống còn 0 – 3%. Ngoài ra, đối với thị trường Hoa Kỳ, đồ gỗ Việt Nam
được đánh g...
Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam
Mỹ vẫn thị trường nhập khẩu sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam với kim
ngạch trong tháng 7/2007 đạt trên 81,6 triệu USD, tăng 25,6% so với tháng 7/06.
Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường này 7 tháng
đầu năm đạt 508,3 triệu USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm
38,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ. Các sản phẩm chủ yếu xuất sang
thị trường này vẫn đồ nội thất dùng trong phòng ng như giưng gỗ, tủ áo, bàn
trang điểm, kệ đầu giường Những năm gần đây, xuất khẩu các sản phẩm gỗ nội
thất của Việt Nam sang thị trường Mỹ đã gia tăng khá nhanh. Tính chung c sản
phẩm gỗ nội thất, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng gấp 56 lần, từ 16
triệu USD (năm 2001) lên 902,5 triệu USD (năm 2006). Theo một con số thống
kê, năm 2001 Việt Nam chỉ mới xuất khẩu vào Hoa Kỳ một lượng rất nhỏ đồ gỗ,
16,1 triệu USD, chiếm 0,06% tỷ trọng nhập khẩu đồ gỗ của nước này. Sang năm
2002, con số này nhảy vọt, đạt 44,7 triệu USD, tăng 178% so với 2001 vượt
qua cả tốc độ tăng trưởng của tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
sang Hoa Kỳ 1,84 lần, đạt tỷ trọng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của cả
nước. Những năm tiếp theo đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam
sang Hoa Kỳ tuy vẫn giữ mức độ khá cao, song đã nhiều dấu hiệu thiếu ổn
định. Năm 2003 đạt 116 triệu USD, tăng 160% và đây mức tăng cao nhất trong
số 25 nước xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu sang Mỹ, tăng gần gấp 6 lần tổng kim ngạch
xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ (98%) chiếm 20% thị phần đồ gỗ của Việt
Nam.Đến năm 2004, con số này 388 triệu USD, tăng 235% mức ng kỷ
lục dom đầu Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ hiệu lực. Hoa Kỳ
trở thành nhà nhập khẩu đồ gỗ ln nhất của Việt Nam và hàng đồ gỗ của Việt Nam
vào thị trường này đứng thứ 3 sau dệt may và giày dép. Đến năm 2005, bắt đầu
dấu hiệu đi xuống khi kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ chỉ đạt 697 triệu USD trong số
1,53 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam (chiếm 79%). Tốc độ tăng
trưởng năm 2006 29% với 902,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Riêng quý
I/2007, kim ngạch đạt được 277,7 triệu USD, tăng được 49% so cùng kỳ. Xuất
khẩu đồ gỗ nội thất của Việt Nam vào Mỹ tăng nhanh do một số nguyên nhân,
trong đó yếu tố quan trọng Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ đã bắt đầu có hiệu
lực. Theo đó, thuế nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam giảm mạnh, trung bình từ 50
Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam. - Trang 2
Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam. - Người đăng: thimaithuy.tran@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam. 9 10 701