Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành vẽ biểu đồ sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Được đăng lên bởi Nguyen Van Teo
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. BÀI TẬP: VẼ BIỂU ĐỒ
Bảng số liệu: Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002( %)
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

Tống số

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nông, lâm,
ngư nghiệp

40,5

29,9

27,2

25,8

25,4

23, 3

23,0

Công nghiệp,
xây dựng

23,8

28,9

28,8

32,1

34,5

38,1

38,5

Dịch vụ

35,7

41,2

44,0

42,1

40,1

38,6

38,5

Lưu ý: Cách nhận biết khi vẽ biểu đồ miền
Thường là khi chuỗi số liệu trong nhiều năm
- Nếu số liệu ít năm, trong khoảng 2- 3 năm thì vẽ biểu đồ hình tròn
- Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu không phải là theo các năm
vì trục hoành biểu diễn năm

%
100
80
60
40
20

Năm

0
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

100

Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002
%

80
60
40
20

Năm

0
1991

Chú giải:

1993

1995

1997

Nông, lâm, ngư

1999

2001

Công nghiệp, XD

2002

Dịch vụ

Một số dạng biểu đồ miền

Hướng dẫn vẽ biểu đồ miền:
- Biểu đồ miền thường được vẽ dưới dạng khung hình chữ
nhật hoặc hình vuông
- Bài này vẽ khung hình chữ nhật:
+Trục tung (cạnh bên trái) thể hiện tỉ lệ %(100%)
+ Trục hoành( cạnh dưới) thể hiện năm ( chú ý khoảng
cách tương ứng giữa các năm)
- Vẽ lần lượt từng miền theo đối tượng chứ không vẽ theo
năm:
+ Miền 1 là khu vực nông, lâm, ngư nghiệp
+ Miền 2 là khu vực công nghiệp- xây dựng
+ Miền 3 là khu vực dịch vụ

Bước 1: Hướng dẫn vẽ biểu đồ miền.
100

%

80
60
40
20
0

Năm

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

100

%

Bước 2: Vẽ biểu đồ miền.

Bước2

80
60

Bước 3

40

Bước 1

20

Năm

0
1991

1993

1995

1997

Nông, lâm, ngư

1999

2001

Công nghiệp, XD

2002
Dịch vụ

Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002

Học sinh vẽ biểu đồ
Chú ý:
- Chọn tỉ lệ sao cho thích hợp
- Dùng bút chì dóng các cạnh bằng đường mờ
- Vẽ từng miền: Bắt đầu miền 1 vẽ từ dưới lên, vẽ như biểu
đồ đường, vẽ xong tô màu hoặc làm kí hiệu rồi ghi chú giải
luôn.
-Tiếp đến miền 3 vẽ từ trên xuống,cũng làm như trên.
- Phần còn lại là miền 2
- Ghi tên biểu đồ

Vẽ khung biểu đồ miền.
100

%

80
60
40
20
0

Năm

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

Bảng số liệu: Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002( %)

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

Miền

Tống số

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nông, lâm,
ngư nghiệp

40,5

29,9

27,2

25,8

25,4

23, 3

23,0

1

Công nghiệp,
xây dựng

23,8

28,9

28,8

32,1

34,5

38,1

38,5

2

Dịch vụ

35,7

41,2

44,0

42,1

40,1

38,6

38,5

3

100

Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002
%

Miền3

80
60

Miền2...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành vẽ biểu đồ sự thay đổi cơ cấu kinh tế - Người đăng: Nguyen Van Teo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thực hành vẽ biểu đồ sự thay đổi cơ cấu kinh tế 9 10 672