Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Oanh Bùi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2372 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới,kinh tế Việt Nam
cũng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Nhà nước
đang thực hiện đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, và ngành công nghiệp
nhựa cũng là một trong số những ngành được đầu tư phát triển, bên cạnh những tập
đoàn lớn,mang tầm vóc quốc tế thì cũng có những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng
đang từng bước đóng góp cho kinh tế ngành nói riêng và kinh tế nước nhà nói
chung.
Công ty TNHH Phong Nam là doanh nghiệp trong ngành sản xuất nhựa, đã và
đang trên đà phát triền tham gia vào nền kinh tế. Qua quá trình thực tập tại công ty,
em đã có một số hiểu biết về công ty. Trong bản báo cáo thực tập này, em xin trình
bày những hiểu biết của mình về công ty cổ phần nhựa Tân Việt Trung.
Bài báo cáo của em bao gồm 3 phần:
Phần 1:
Phần 2:

Tổng quan về công ty TNHH Phong Nam
Đặc điểm về kinh tê-kỹ thuật ảnh hưởng đén tình hình sản xuất
của công ty

Phần 3:

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian vừa

qua
Phần 4:

Phương hướng và biện pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty trong thời gian tới.

Để hoàn thành bài báo cáo này em đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin
từ sách, báo, Internet…Phương pháp quan sát, tìm hiểu thực tế, phương pháp thống
kê số liệu qua các năm, phương pháp đối chiếu so sánh kết quả của các năm.
Thời gian thực tập: Từ 5/05/2014 đến 02/06/2014.

Lê Thị Ánh Nguyệt

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bài báo cáo được hoàn thiện dưới sử chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn
thực tập Trần Mạnh Hùng và sự giúp đỡ của các cô chú và các anh, chị trong Công
ty TNHH Phong Nam .
Em xin chân thành cảm ơn!
Do còn hạn chế mặt nhận thức nên em không thể tránh khỏi những sai sót.
Vậy em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các cô chú để bài báo
cáo của em hoàn thiện hơn.
Hà Nội, ngày 02 tháng 06năm 2014
Sinh viên thực hiện
Lê Thị Ánh Nguyệt

Lê Thị Ánh Nguyệt

2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHONG NAM
1.1 Khái quát về công ty Phong Nam
Tên công ty: Công ty TNHH PHONG NAM
Địa chỉ: Lô 40G -Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0438 134 559
Mã số thuế: 0100697930
Email: info@phongnam.vn
Tổng Giám Đốc: Nguyễn An Phong
Văn phòng đại diện: Tầng 1- Nhà A6A-khu đô thị Nam Trung Yên - Cầu
. Giấy – Hà Nội
Công ty TNHH Phong Nam là công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh
nghiệp và các quy định hiện hành của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới,kinh tế Việt Nam
cũng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. N nước
đang thực hiện đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa, ngành công nghiệp
nhựa cũng một trong số những ngành được đầu phát triển, bên cạnh những tập
đoàn lớn,mang tầm vóc quốc tế thì cũng những doanh nghiệp nhỏ vừa nhưng
đang từng bước đóng góp cho kinh tế ngành nói riêng kinh tế nước nhà nói
chung.
Công ty TNHH Phong Nam là doanh nghiệp trong ngành sản xuất nhựa, đã và
đang trên đà phát triền tham gia vào nền kinh tế. Qua quá trình thực tập tại công ty,
em đã một số hiểu biết về công ty. Trong bản báo cáo thực tập này, em xin trình
bày những hiểu biết của mình về công ty cổ phần nhựa Tân Việt Trung.
Bài báo cáo của em bao gồm 3 phần:
Phần 1: Tổng quan về công ty TNHH Phong Nam
Phần 2: Đặc điểm về kinh -kỹ thuật nh hưởng đén tình hình sản xuất
của công ty
Phần 3: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian vừa
qua
Phần 4: Phương ớng biện pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty trong thời gian tới.
Để hoàn thành bài báo cáo này em đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin
từ sách,o, Internet…Phương pháp quan sát, tìm hiểu thực tế, phương pháp thống
kê số liệu qua các năm, phương pháp đối chiếu so sánh kết quả của các năm.
Thời gian thực tập: Từ 5/05/2014 đến 02/06/2014.
Lê Thị Ánh Nguyệt 1
Thực tập quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập quản trị kinh doanh - Người đăng: Oanh Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thực tập quản trị kinh doanh 9 10 878