Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TẬP TẠI ĐIỆN LỤC ĐỐNG ĐA

Được đăng lên bởi Nguyễn Hòa
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Thực tập là việc rất cần thiết đối với mỗi sinh viên sau quá trình học tập và
nghiên cứu tại trường học. Đây là thời gian mà sinh viên được thực tế công việc
tại nơi mình thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên tìm hiểu, nắm vững các vấn đề
thực tế ở doanh nghiệp, đồng thời vận dụng kiến thức đã học để tiến hành phân
tích, đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của doanh
nghiệp, từ đó đưa ra nhận xét những mặt còn hạn chế và đề xuất hướng đề tài tốt
nghiệp. Ngoài ra, thực tập còn giúp sinh viên biết cách cư xử, giao tiếp và làm việc
với đồng nghiệp. Đây là bước chuẩn bị, làm quen dần với công việc để khi ra
trường sinh viên đỡ đi phần nào bỡ ngỡ trong môi trường mới. Cơ sở em chọn để
thực tập là công ty Điện lực Đống Đa - công ty kinh doanh chủ yếu về điện năng.
Trong những thập niên gần đây đã chứng kiến những sự tăng trưởng mạnh của
ngành Điện. Sự phát triển đó không những về lượng với nhiều nhà máy điện mới
được xây dựng mà còn phát triển cả về chất như nâng cao chất lượng truyền tải
điện, nâng công suất phát điện, các kỹ thuật mới, công nghệ mới được áp dụng.
Điện năng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia, điện năng
là sản phẩm được dùng trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế và đời
sống xã hội. Với những kiến thức mà em đã được học trên lớp và sở thích của bản
thân nên em đã chọn thực tập tại công ty điện lực Đống Đa để tìm hiểu thêm về
ngành điện. Để hoàn thành được báo cáo thực tập tốt nghiệp em xin chân thành
cảm ơn các thầy cô giáo trong Viện Kinh Tế và Quản Lý trường Đại Học Bách
Khoa Hà Nội, đặc biệt là cô giáo Bành Thị Hồng Lan đã hết sức nhiệt tình quan
tâm giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập, cô đã tận tình chỉ bảo em các
phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận các vấn đề trong quá trình tiếp cận thực
tiễn tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong
phòng kinh doanh của công ty Điện lực Đống Đa đã nhiệt tình giúp đỡ cũng như
tạo điều kiện cho em rất nhiều trong thời gian thực tập vừa qua.
Cơ cấu của bản báo cáo thực tập của em gồm 3 phần:
Phần 1: Giới thiệu khái quát về công ty Điện lực Đống Đa
Phần 2: Phân tích chuyên sâu với chuyên đề: “Phân tích các hoạt động kinh doanh
điện năng”
Phần 3: Đánh giá chung
Báo cáo của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ
của các thầy cô giáo để báo cáo có thể hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN
LỰC ĐỐNG ĐA
Quá trình hình thành v...
LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập việc rất cần thiết đối với mỗi sinh viên sau quá trình học tập
nghiên cứu tại trưng học. Đây thời gian sinh viên được thực tế công việc
tại nơi mình thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên tìm hiểu, nắm vững các vấn đề
thực tế doanh nghiệp, đồng thi vận dụng kiến thức đã học để tiến hành phân
tích, đánh giá các lĩnh vực hot động sản xuất kinh doanh bản của doanh
nghiệp, từ đó đưa ra nhận xét những mặt còn hạn chế và đề xuất hướng đề tài tốt
nghiệp. Ngoài ra, thực tập còn giúp sinh viên biết cách cư xử, giao tiếp và làm việc
với đồng nghiệp. Đây bước chuẩn bị, làm quen dần với công việc để khi ra
trường sinh viên đỡ đi phần nào bỡ ngỡ trong môi trường mới.sở em chọn để
thực tập là công ty Điện lực Đống Đa - công ty kinh doanh chủ yếu về điện năng.
Trong những thập niên gần đây đã chứng kiến những sự tăng trưởng mạnh của
ngành Điện. Sự phát triển đó không những v lượng với nhiều nhà máy điện mới
được xây dựng còn phát triển c về chất như nâng cao chất lượng truyền tải
điện, nâng công suất pt điện, các kỹ thuật mới, công nghệ mới được áp dụng.
Điện ng đóng vai trò quan trọng trong s phát triển của mỗi quốc gia, điện năng
sản phẩm được dùng trong tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế và đời
sống xã hội. Với những kiến thức mà em đã được học trên lớp và sở thích của bản
thân n em đã chọn thực tập tại công ty điện lực Đống Đa để m hiểu thêm về
ngành điện. Để hoàn thành được báo cáo thực tập tốt nghiệp em xin chân thành
cảm ơn các thầy giáo trong Viện Kinh Tế Quản trưng Đại Học Bách
Khoa Hà Nội, đặc biệt giáo Bành Thị Hồng Lan đã hết sức nhiệt tình quan
tâm giúp đỡ em trong suốt quá trình thc tập, đã tận tình chỉ bảo em các
phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận các vấn đề trong quá trình tiếp cận thc
tiễn tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong
phòng kinh doanh của công ty Điện lực Đống Đa đã nhiệt nh giúp đỡ cũng như
tạo điều kiện cho em rất nhiều trong thời gian thực tập vừa qua.
Cơ cấu của bản báo cáo thực tập của em gồm 3 phần:
Phần 1: Giới thiệu khái quát về công ty Điện lực Đống Đa
Phần 2: Phân tích chuyên sâu với chuyên đề: Phân tích các hoạt động kinh doanh
điện năng”
Phần 3: Đánh giá chung
Báo cáo của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận đưc sự chdẫn và giúp đ
của các thầy cô giáo để báo cáo có thể hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN
LỰC ĐỐNG ĐA
Quá trình hình thành và phát triển của công ty Điện lực Đống
Đa.
Thông tin chung về công ty Điện lực Đống Đa.
Tên Tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA.
THỰC TẬP TẠI ĐIỆN LỤC ĐỐNG ĐA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TẬP TẠI ĐIỆN LỤC ĐỐNG ĐA - Người đăng: Nguyễn Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
THỰC TẬP TẠI ĐIỆN LỤC ĐỐNG ĐA 9 10 439