Ktl-icon-tai-lieu

thực trạng chất lượng nhân lực của công ty cổ phần lilama hà nội và hướng biện pháp nâng cao

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiểu luận môn Quản lý nhân lực
Phức

Giảng viên: GS.TS.Đỗ Văn

LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế của chúng ta đang là nền kinh tế thị trường có nhiều tiến bộ,
áp dụng công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ vúi sự cạnh tranh gay gắt. Để giành được
thắng lợi trong sự cạnh tranh khó khăn, phức tạp như vậy thì không còn cách
nào khác là chúng ta phải làm ăn một cách nghiêm túc, có tính toán, có cơ sở,
căn cứ khoa học. Trong sản xuất công nghiệp chúng ta đặc biệt quan tâm đến
đầu tư nghiên cứư đổi mới sản phẩm, đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý sản
xuất, quản lý vật tư, quản lý tài chính, quản lý nhân lực. Trong đó vấn đề quản
lý nhân lực đặc biệt được chú ý, bởi vì dù cho công nghệ hiện đại như thế nào
thì con người vẫn được coi trọng và máy móc chưa thể thay thế nổi con người.
Trong quản lý nhân lực thì càn quan tâm đến các vấn đề như: xác định nhu cầu
nhân lực, tuyển người cho phù hợp, tổ chức vị trí lầm việc, phân chi thành quả
lao động… nhưng trong đó theo tôi chất lượng nhân lực của một doanh nghiệp
là vấn đề chỏp thiết nhất, quan trọng nhất vì với đội ngũ lao động có chất lượng
cao thì công việc sẽ được hoàn thành tốt nhất với chi phí ít nhất, hoặc là họ đưa
ta được nhiều sáng tạo thông minh…
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, với việc Việt nam tham gia vào các
tổ chức kinh tế khu vực cũng như thế giới như ASEAN, AFTA, WTO…thỡ vấn
đề nhân lực, quản lý nhân lực nhằm nâng cao tính cạnh tranh và đáp ứng đầy đủ
cho nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng, cần được quan tâm
đúng mức.
Trong khuôn khổ cho phép, tôi chọn tiểu luận: “Chất lượng nhân lực của
doanh nghiệp: cách nhận biết, đỏnh giá; thực trạng của Công ty cổ phần
LILAMA Hà Nội, nguyên nhân và hướng biện pháp nâng cao”. Để từ đó thấy
được một cách khoa học nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp ở Việt Nam nói
chung và ở một doanh nghiệp cụ thể nói riêng.

1

Tiểu luận môn Quản lý nhân lực
Phức

Giảng viên: GS.TS.Đỗ Văn

PHẦN 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Hoạt động của doanh nghiệp và nhân lực đối với hoạt động của doanh
nghiệp trong kinh tế thị trường
1.1.1 Bản chất và mục đích của hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường
Hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường là sự đầu tư vận
dụng các nguồn lực tranh giành với các đối thủ phần nhu cầu của thị trường,
doanh thu, lói(lợi nhuận) thông qua thị trường. Khi nói đến hoạt động của doanh
nghiệp, người ta nghĩ rằng đó là qỳa trỡnh hoạt động kinh doanh của tập thể
người (nhiều người) có tư cách pháp nhân. H...
Tiểu luận môn Quản lý nhân lực Giảng viên: GS.TS.Đỗ Văn
Phức
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế của chúng ta đang nền kinh tế thị trường nhiều tiến bộ,
áp dụng công nghiệp hoá, hiện đại hoỏ vúi sự cạnh tranh gay gắt. Để giành được
thắng lợi trong sự cạnh tranh khó khăn, phức tạp như vậy thì không còn cách
nào khác chúng ta phải làm ăn một cách nghiêm túc, tính toán, sở,
căn cứ khoa học. Trong sản xuất công nghiệp chúng ta đặc biệt quan tâm đến
đầu nghiên cứư đổi mới sản phẩm, đổi mới công nghệ, đổi mới quản sản
xuất, quản vật tư, quản lý tài chính, quản nhân lực. Trong đó vấn đề quản
nhân lực đặc biệt được chú ý, bởi cho công nghệ hiện đại như thế nào
thì con người vẫn được coi trọng máy móc chưa thể thay thế nổi con người.
Trong quản nhân lực thì càn quan tâm đến các vấn đề như: xác định nhu cầu
nhân lực, tuyển người cho phù hợp, tổ chức vị trí lầm việc, phân chi thành quả
lao động… nhưng trong đó theo tôi chất lượng nhân lực của một doanh nghiệp
vấn đề chỏp thiết nhất, quan trọng nhất với đội ngũ lao động chất lượng
cao thì công việc sẽ được hoàn thành tốt nhất với chi phí ít nhất, hoặc họ đưa
ta được nhiều sáng tạo thông minh…
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, với việc Việt nam tham gia vào các
tổ chức kinh tế khu vực ng như thế giới như ASEAN, AFTA, WTO…thỡ vấn
đề nhân lực, quản nhân lực nhằm nâng cao nh cạnh tranh đáp ứng đầy đủ
cho nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng, cần được quan tâm
đúng mức.
Trong khuôn khổ cho phép, tôi chọn tiểu luận: “Chất ợng nhân lực của
doanh nghiệp: cách nhận biết, đỏnh giá; thực trạng của ng ty cổ phần
LILAMA Nội, nguyên nhân hướng biện pháp nâng cao”. Để từ đó thấy
được một cách khoa học nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam nói
chung ở một doanh nghiệp cụ thể nói riêng.
1
thực trạng chất lượng nhân lực của công ty cổ phần lilama hà nội và hướng biện pháp nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực trạng chất lượng nhân lực của công ty cổ phần lilama hà nội và hướng biện pháp nâng cao - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
thực trạng chất lượng nhân lực của công ty cổ phần lilama hà nội và hướng biện pháp nâng cao 9 10 177