Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng cung ứng dịch vụ xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi Nhất Chi Mai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN: DỊCH VỤ CÔNG
LỚP: QUẢN LÝ CÔNG 2
BÀI TẬP NHÓM:
CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG – XE BUÝT TẠI HÀ NỘI

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM LUCKY:
1. Đinh Thị Huyền Mai
2. Lê thị Huyền
3. Trần Thị Vân Anh
4. Ngô Thị Thủy
5. Phạm Thị Ánh Tuyết
6. Nguyễn Thị Thúy Ha
7. Trần Thị Giang
8. Đam Thị Chằn
9. Nguyễn Mạnh Cường
10.Chanthi Phompadid

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Ngay nay, với sự phát triển ngay cang nhanh của công nghệ hiện đại thì số lượng
xe cá nhân ngay cang gia tăng. Việc chuộng dùng xe cá nhân đã khiến lượng xe
tham gia giao thông tăng đột biến, dẫn tới ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên
đường phố Ha Nội. Giải pháp để phát triển giao thông bền vững va hiệu quả nhất
chính la phát triển các hệ thống giao thông công cộng thay thế xe cá nhân.
Hiện nay hai loại hình giao thông công cộng phổ biến nhất trên thế giới la xe buýt
va tau điện. Tuy nhiên trong thanh phố Ha Nội hiện giờ thì chỉ có xe buýt la phổ
biến va đang được sử dụng để phục vu nhu cầu đi lại hang ngay của người dân.
Đây la loại phương tiện quan trọng va hữu ích góp phần phát triển kinh tế va bộ
mặt Thủ đô nay cang tiến bộ va văn minh hơn.
Bai tiểu luận: “Thực trạng cung ứng dịch vụ giao thông công cộng – xe Buýt tại
thành phố Hà Nội” của nhóm chúng em sẽ khái quát về vấn đề nay.
2. Đối tượng
Đối tượng nghiên cứu: Lý thuyết về giao thông công cộng, từ đó áp dụng vao
nghiên cứu xe Buýt – một loại hình giao thông công cộng trên địa ban thanh
phố Ha Nội.
3. Phương pháp nghiên cứu
Tìm kiếm, thu thập thông tin trên các trang web, so sánh, phân tích các thông
tin, đồng thời tiến hanh thực tế trên một số tuyến đường của địa ban thanh phố
Ha Nội.
PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Lý luận chung
a. Dịch vụ công
b. Dịch vụ giao thông công cộng
2. Căn cứ cơ sở pháp lý
II. NỘI DUNG
1. Chủ thể cung ứng
Công ty mẹ (gồm 10 đơn vị hạch toán phụ thuộc):
 Xí nghiệp Buýt Ha Nội
 Xí nghiệp Buýt 10-10
 Xí nghiệp Buýt Thăng Long
 Xí nghiệp Xe điện Ha Nội
 Xí nghiệp Buýt Liên Ninh
 Xí nghiệp Trung đại tu ô tô Ha Nội
 Xí nghiệp xe khách Nam Ha Nội
 Xí nghiệp Vận tải du lịch Ha Nội
 Xí nghiệp TOYOTA Hoan Kiếm
 Trung tâm Tân Đạt
 Trung tâm Thương mại va Dịch vụ


Trung tâm Khai thác Bến xe Ha Nội

Công ty con (gồm 05 công ty):
 Công ty TNHH một thanh viên Bến xe Ha...



 !"
Thực trạng cung ứng dịch vụ xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Trang 2
Thực trạng cung ứng dịch vụ xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Người đăng: Nhất Chi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thực trạng cung ứng dịch vụ xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội 9 10 83