Ktl-icon-tai-lieu

thực trạng đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 2007-2011

Được đăng lên bởi tranghuyenapd
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài viết tìm hiểu về “thực trạng đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011”. Cùng với việc chuyển hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu, trong thời gian qua, vấn đề đầu tư công đã được đặt ra, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả đầu tư nói chung, đặc biệt là đầu tư nhà nước .kết thúc bài là những giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả cho đầu tư công tại Việt Nam.
thực trạng đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 2007-2011 - Người đăng: tranghuyenapd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
thực trạng đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 2007-2011 9 10 889