Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng FDI Ấn độ

Được đăng lên bởi vanthanhhoh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một trong các quốc gia lớn về thu hút FDI tại Nam Á là Ấn Độ, vốn FDI
năm 2013 đã tăng 17% và đạt 28 tỷ USD. Trong đó, các dự án đầu tư mới
giảm nhẹ cả trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất; các dự án M&A, đặc biệt từ
Anh và Hoa Kỳ tăng mạnh.
Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô không ổn định tại Ấn Độ tiếp tục là mối quan ngại
cho các nhà đầu tư (tốc độ tăng GDP chậm, thâm hụt cán cân thanh toán,
lạm phát cao…)
So sánh với các nước
Có một cuộc chạy đua toàn cầu mạnh mẽ đối với FDI mà mỗi quốc gia được đặt chân tốt
nhất của mình chuyển tiếp để thu hút dòng vốn FDI lớn vào nền kinh tế của họ. Trong
năm 2012, các nước đang phát triển đã dẫn đầu và hấp thụ khoảng 52% dòng vốn FDI
toàn cầu. Bốn
cụ thể là các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Brazil, và Vương quốc Anh chiếm
36% dòng vốn FDI toàn cầu. Trong số các nền kinh tế đang phát triển Trung Quốc thu
hút số lượng lớn
của FDI. Dòng vốn FDI vào nhiều nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Nga và Nam
Phi đã chứng kiến một sự suy giảm trong năm 2012. Mặt khác, các nước có thu nhập thấp
như Myanmar và Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến quan trọng cho nhiều lao động
FDI. Các FDI nhận được của một số nước và FDI như là một tỷ lệ phần trăm của GDP
trong năm 2012 là
thể hiện trong hình 1 và hình-2 tương ứng. Tỷ lệ FDI / GDP là một chỉ số về
môi trường đầu tư trong nền kinh tế chủ. Các quốc gia có chính sách thân thiện với nhà
đầu tư có xu hướng để có một tỷ lệ FDI / GDP cao hơn.

Nguồn: Cơ sở dữ liệu của UNCTAD
Hình 1: Dòng vốn FDI các nền kinh tế đang phát triển năm 2012 (triệu USD)

Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới
Hình 2: FDI theo% GDP năm 2012
Vì vậy, như thể hiện trong hình. trên, Ấn Độ xếp sau Trung Quốc, Brazil và Nga trong
thu hút dòng vốn FDI. Trong khi đối với Ấn Độ, các dòng vốn FDI giảm 29,5% trong
năm 2012, các dòng vốn FDI ở nhiều nền kinh tế mới nổi như Indonesia, Myanmar,
Philippines,Thái Lan, và Việt Nam đâng có xu hướng tăng.
Sự ra đời của chính sách kinh tế mới trong tháng bảy, năm 1991 đã dẫn đến sự hấp dẫn
của dòng vốn FDI lớn vào Ấn Độ. Việc tự do hóa chính sách đầu tư nước ngoài có dẫn
đến một xu hướng đi lên của luồng vốn FDI, mặc dù các dòng vốn cũng đã chứng kiến
biến động trong những năm gần đây. Từ một số lượng ấn tượng của 22.826.000.000 USD
2006-2007, nó đạt đến mức đỉnh cao của 41.902.000.000 USD. Trong hai năm tiếp theo,
dòng vốn FDI chứng kiến một sự suy giảm. Sau đó ổn định ở mức 46.556.000.000 USD
năm 2011-2012, đạt 34.298.000.000 USD trong năm 2012-2013, giảm 26%. Các xu
hướng dòng vốn FDI...
Một trong các quốc gia lớn về thu hút FDI tại Nam Á là Ấn Độ, vốn FDI
năm 2013 đã tăng 17% và đạt 28 tỷ USD. Trong đó, các dự án đầu tư mới
giảm nhẹ cả trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất; các dự án M&A, đặc biệt từ
Anh và Hoa Kỳ tăng mạnh.
Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô không ổn định tại Ấn Độ tiếp tục là mối quan ngại
cho các nhà đầu tư (tốc độ tăng GDP chậm, thâm hụt cán cân thanh toán,
lạm phát cao…)
So sánh với các nước
Có một cuộc chạy đua toàn cầu mạnh mẽ đối với FDI mà mỗi quốc gia được đặt chân tốt
nhất của mình chuyển tiếp để thu hút dòng vốn FDI lớn vào nền kinh tế của họ. Trong
năm 2012, các nước đang phát triển đã dẫn đầu và hấp thụ khoảng 52% dòng vốn FDI
toàn cầu. Bốn
cụ thể là các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Brazil, và Vương quốc Anh chiếm
36% dòng vốn FDI toàn cầu. Trong số các nền kinh tế đang phát triển Trung Quốc thu
hút số lượng lớn
của FDI. Dòng vốn FDI vào nhiều nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Nga và Nam
Phi đã chứng kiến một sự suy giảm trong năm 2012. Mặt khác, các nước có thu nhập thấp
như Myanmar và Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến quan trọng cho nhiều lao động
FDI. Các FDI nhận được của một số nước và FDI như là một tỷ lệ phần trăm của GDP
trong năm 2012 là
thể hiện trong hình 1 và hình-2 tương ứng. Tỷ lệ FDI / GDP là một chỉ số về
môi trường đầu tư trong nền kinh tế chủ. Các quốc gia có chính sách thân thiện với nhà
đầu tư có xu hướng để có một tỷ lệ FDI / GDP cao hơn.
Thực trạng FDI Ấn độ - Trang 2
Thực trạng FDI Ấn độ - Người đăng: vanthanhhoh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thực trạng FDI Ấn độ 9 10 915