Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng hoạt động Thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương việt nam

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2345 lần   |   Lượt tải: 2 lần
…………..o0o…………..

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG
THANH TOÁN XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG
THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Ở
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ khi Pháp lệnh về Ngân hàng ra đời năm 1990, hệ thống ngân hàng
thương mại Việt Nam (NHTM VN) đã đổi mới một cách căn bản về mô hình và tổ
chức hoạt động. Các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng thương mại hiện đại đã được
mở rộng và phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, trong đó có nghiệp vụ thanh toán
quốc tế. Thanh toán quốc tế là một mắt xích không thể thiếu trong hoạt động kinh
doanh của ngân hàng thương mại. Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng
ngày càng chứng tỏ vị trí và vai trò quan trọng của mình. Hoạt động thanh toán
quốc tế không chỉ đơn giản là sự lựa chọn một phương thức thanh toán cho phù
hợp hay sử dụng một phương tiện thanh toán thông dụng nào đó. Thanh toán quốc
tế là một hoạt động mạnh nhất của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNT
VN). Hoạt động thanh toán xuất khẩu là một nghiệp vụ quan trọng của thanh toán
quốc tế. Yêu cầu đặt ra là: hoạt động thanh toán xuất khẩu phải được thực hiện
nhanh chóng, an toàn chính xác, đạt hiệu quả đối với cả khách hàng và NHNT.
Hoạt động thanh toán xuất khẩu trực tiếp tác động vào việc rút ngắn thời gian chu
chuyển vốn, giảm thiểu rủi ro liên quan tới sự biến động tiến tệ, tới khả năng thanh
toán của khách hàng, tạo điều kiện cho việc mở rộng và phát triển hoạt động ngoại
thương của mỗi nước.
Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu,
phổ biến nhất. Đó là phương thức giải quyết tốt nhất việc đảm bảo quyền lợi của
hai bên, nhưng đồng thời là phương thức xảy ra nhiều tranh chấp nhất do mức độ
phức tạp của nó. NHNT VN là NHTM đầu tiên thực hiện hoạt động thanh toán
quốc tế nói chung và hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng
chứng từ nói riêng. Nhưng NHNT VN vẫn không thể tránh nhiều hạn chế cả về số
lượng và chất lượng trong hoạt động này. Một mặt do bản thân ngân hàng chưa
đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng phức tạp và phát triển của giao dịch xuất

1

nhập khẩu, mặt khác do những nguyên nhân từ phía khách hàng và sự bất cập
trong quản lý vĩ mô.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Giải pháp hoàn thiên hoạt động
thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ ở Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam” là rất cấp thiết để đánh giá những kết quả đạt được và tìm ra
những nguyên nhân cũng như các giải pháp, kiến nghị khắc phục những hạn chế.
Trên cơ sở phân tích thực trạng thanh toán xuất...
…………..o0o…………..
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG
THANH TOÁN XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG
THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Ở
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Thực trạng hoạt động Thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng hoạt động Thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương việt nam - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Thực trạng hoạt động Thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương việt nam 9 10 987